Herbestemming monumentale gevangenissen

excursie | 31 mei - 1 juni 2012

Leegstand, sloop of herbestemming kunnen van grote invloed zijn op de gevangeniscomplexen in Nederland. Met name ook op de directe omgeving, zowel in fysiek, emotioneel als sociaal-economisch opzicht. Een vergelijking kan worden gemaakt met leegstaande grote kerken en kloosters, maar ook bijvoorbeeld met kazernes. Dit zijn verborgen werelden, die door herontwikkeling publiek toegankelijk kunnen worden. In Leeuwarden (Blokhuispoort) en Den Bosch (Spinhuiswal) zoeken overheden, particuliere belangstellenden en marktpartijen naar oplossingen voor herontwikkeling. Hierbij komen uiteenlopende belangen en opvattingen naar voren, tussen de verschillende partijen, maar ook binnen de Rijksoverheid. Deze ontwikkelingen waren aanleiding om met de betrokken rijksdiensten een tweedaagse excursie te organiseren. In samenwerking met Architectuur Lokaal is hiervoor een excursie- en discussieprogramma opgesteld dat langs zes (voormalige) gevangeniscomplexen leidde.

Deelnemende partijen waren de Rijksgebouwendienst (RGD), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en het Atelier Rijksbouwmeester (ARBM).