Stadsbouwmeester in Amsterdam?

Tekening: De Beeldvormers, in opdracht van de Amsterdamse Kunstraad

Discussie over nieuwe stadsbouwmeester
Vanaf eind 16e eeuw tot 1967 had de gemeente Amsterdam een stadsarchitect. Vijftig jaar later, in 2017, legde het nieuwe stadsbestuur in zijn coalitieakkoord vast dat Amsterdam weer een stadsbouwmeester zou krijgen. Dit voornemen volgde op het advies van de Amsterdamse Kunstraad, dat in de publicatie De stad is nooit af voorstelde om opnieuw een stadsbouwmeester aan te stellen, onder meer om bij stadsuitbreiding integraal denken te bevorderen en de kwaliteit van de architectuur te bewaken. Deze stadsbouwmeester zou moeten worden aangesteld voor een periode van zeven jaar en, net als de Rijksbouwmeester, over een eigen budget en organisatie moeten kunnen beschikken.

Over de vraag wat deze stadsbouwmeester zou gaan doen organiseerde ARCAM op 27 juni 2018 een discussie in de Zuiderkerk. Het voornemen tot de aanstelling van een stadsbouwmeester was concreet maar 'toch is het de vraag of het er van zal komen', schreef journalist en sociaal geograaf Floor Milikovski twee jaar later in het essay 'Op zoek naar een stadsbouwmeester?'. Het essay verscheen ter gelegenheid van een tweede debat getiteld Niets doen is geen optie, dat op 7 februari 2020 door de Amsterdamse Kunstraad en ARCAM werd georganiseerd. Na afloop van het debat werd de publicatie overhandigd aan wethouder Marieke van Doorninck.