Gemeente Amsterdam

Tekening: De Beeldvormers, in opdracht van de Amsterdamse Kunstraad

De gemeente Amsterdam heeft sinds een halve eeuw geen stadsbouwmeester meer, maar daar gaat mogelijk verandering in komen. De functie werd voorheen onder meer vervuld door Hendrick de Keyser, Hein Berlage, Ben Merkelbach en, tot 1967, Christiaan Nielsen. Sindsdien is de functie opgeheven.

In 2017 bracht de Amsterdamse Kunstraad de publicatie De stad is nooit af uit. Hierin deed de Amsterdamse Kunstraad een aantal aanbevelingen over hoe om te gaan met de drukte in de stad. Eén van de aanbevelingen is het aanstellen van een stadsbouwmeester, om onder meer bij stadsuitbreiding integraal denken te bevorderen en de kwaliteit van de architectuur te bewaken. Het idee is dat de stadsbouwmeester, net als de Rijksbouwmeester, kan beschikken over een budget, een eigen organisatie en een horizon van zeven jaar.

In vervolg hierop heeft het nieuwe stadsbestuur (GroenLinks, D66, PvdA en SP) in zijn coalitieakkoord vastgelegd dat Amsterdam weer een stadsbouwmeester krijgt. Over de vraag wat deze stadsbouwmeester zou gaan doen organiseerde ARCAM op 27 juni 2018 een discussie in de Zuiderkerk.
Het voornemen tot de aanstelling van een stadsbouwmeester was concreet maar 'toch is het de vraag of het er van zal komen', schreef journalist en sociaal geograaf Floor Milikovski in het essay 'Op zoek naar een stadsbouwmeester?'. Dit essay verscheen ter gelegenheid van het tweede debat, dat op 7 februari 2020 door de Amsterdamse Kunstraad en ARCAM werd georganiseerd. Na afloop van het debat werd de publicatie overhandigd aan wethouder Marieke van Doorninck.
Een verslag van het debat van 7 februari 2020 is hier te lezen: "Niets doen is geen optie".

Eerdere stadsarchitecten van Amsterdam:
1962 - 1967, Christiaan Nielsen, stadsbouwmeester
1956 - 1961, Ben Merkelbach, stadsbouwmeester
rond 1900, Evert Breman, stadsarchitect
? - 1895 Adriaan Weissman, gemeentearchitect
1834 - 1890, Bastiaan de Greef, stadsarchitect
Ca. 1774, Jacob Eduard de Witte
1768 - ?, Cornelis Rauws, DG der stadsbouwwerken/stadsarchitect
1746 - 1768, Gerard Maybaum, directeur stadsfabriek
1648 - ?, Daniël Stalpaert
1595 - ?, Hendrick de Keyser