De Olifantenkooi in Staphorst: een denkmodel voor het winkelcentrumgebied

onderzoek | ontwerp | mei - oktober 2013

 

 

De gemeente Staphorst wil zijn winkelareaal grondig herzien en eventueel uitbreiden. Van belang is daarbij het koppelen van het winkelaanbod aan het centrale plein. Provincie Overijssel en de gemeente Staphorst willen deze opgave niet meteen ‘in de markt zetten’, maar zich eerst oriënteren op de mogelijkheden binnen de huidige context en ontwikkelingen om tot nieuwe concepten te komen. Daartoe heeft de gemeente zich gewend tot Het Instituut. Het Instituut heeft vervolgens Architectuur Lokaal gevraagd om bij te dragen aan de ruimtelijke conceptontwikkeling via De Olifantenkooi. De feitelijke vraag die op tafel ligt, is: wat zou de ruimtelijke vraag van de gemeente Staphorst kunnen zijn?

Het doel
Het doel is een ruimtelijk en conceptueel denkraam ontwikkelen voor het winkelcentrumgebied in Staphorst. Naast een onderzoek naar mogelijke nieuwe gebruiksfuncties van dit winkelcentrum kan het onderzoek zich richten op ruimtelijke ontwerpen die het winkelcentrum een open verbinding geven met het aangrenzende marktplein.

Deelnemen
Het onderzoek zal in drie aansluitende delen in twee teams worden uitgevoerd. Team 1 bestaat uit kunstenaars. Dit team is al samengesteld. Team 2 zal bestaan uit ontwerpers en ontwikkelaars. Voor dit team zoeken we 3 teamleden (2 of 1 ontwikkelaars, en 2 of 1 architecten).
Deelname staat open voor jonge architecten en jonge ontwikkelaars. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 21 mei 2013 door een motivatie en cv te sturen naar: margot.dejager@arch-lokaal.nl, Architectuur Lokaal. Extra informatie is in te winnen bij indira.vantklooster@arch-lokaal.nl.

Belasting: 100 uur waarvan een groot deel in teamverband op locatie in Staphorst. De vergoeding per deelnemer bedraagt E 1430,- excl btw, exclusief reiskosten.

Selectiecriteria
Uit je cv en motivatie blijkt het volgende:
•    Je bent architect of ontwikkelaar (inschrijving architectenregister of bewijs van afstuderen)
•    Je bent maximaal 35 jaar
•    Je hebt affiniteit met de opgave
•    Je bent gemotiveerd om intensief samen te werken in een experimentele setting met kunstenaars, architecten en ontwikkelaars.

De aanpak
Deel 1 - Onderzoek: een alternatief Programma van Eisen
Team 1 richt zich op de formulering van een Programma van Eisen. Dit team bestaat uit kunstenaars die zijn geselecteerd door Het Instituut en Jeanne van Heeswijk die de kunstenaars zal begeleiden in het proces. Voor specifiek advies met betrekking tot ruimtelijk- financiële zaken worden de deelnemers bijgestaan door Elies Koot, ontwikkelaar bij Volker Wessels. De vraag aan dit team zal zich richten op een onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en gebruiksfuncties voor het winkelcentrum om vervolgens deze onder te brengen in een alternatief programma van eisen dat meer sociaal, cultureel of maatschappelijk bepaald kan zijn: niet welke elementen erin moeten, maar wat het gewenste eindresultaat is.

De kunstenaars zullen een alternatief Programma van Eisen presenteren dat uitgangspunt wordt voor het onderzoek van team 2. Wat team 1 presenteert is:
- een verslag van het denkproces en hoe de gekozen uitgangspunten tot stand zijn gekomen
- concrete voorstellen voor de verdere ontwikkeling van plein en winkelaanbod (woord)
- illustratie van de gedachten (beeld, maar geen ontwerp)
Het resultaat is het vertrekpunt voor Team 2 voor een ruimtelijk-financieel haalbaar scenario op basis van dit alternatieve PvE.

Mentor: Jeanne van Heeswijk
Advies projectontwikkeling: Elies Koot, Volker Wessels
Deelnemers: selectie loopt via Het Instituut

Deel 2 - Ontwerp: ontwerpgerichte uitwerking van het Programma van Eisen
Op basis van het door de kunstenaars geformuleerde alternatieve Programma van Eisen werkt Team 2 zijn eigen ideeën uit tot een scenario/denkmodel/ontwerpstrategie dat zowel conceptueel als haalbaar is.
Mentor: Kristian Koreman, ZUS Architecten
Deelnemers: nu open voor inschrijving!

Deel 3 – Resultaten: de uitwerking
Het resultaat is een conceptueel sterke en financieel haalbare visie op de verdere ontwikkeling van het winkelgebied in het centrum van Staphorst. Daarbij wordt een inhoudelijke analyse gemaakt van hoe de resultaten tot stand zijn gekomen en welke momenten cruciaal zijn gebleken. Welke lessen kunnen uit deze planopzet worden getrokken voor opdrachtgevers? Wat levert de samenwerking tussen kunstenaars en ruimtelijke ontwerpers op in de verschillende fases? Hoe concreet kunnen concepten bruikbaar worden gemaakt?

De planning
20 mei 2013 - Deadline aanmelden voor Team 2
31 mei 2013 - Selectie team 2 bekend
7 juni 2013 - Startbijeenkomst Team 1 en Team 2
3 juli 2013 - Overdracht resultaten Team 1 aan team 2
September/Oktober 2013 - Team 2 aan de slag
Eind oktober 2013 - Presentatie resultaten Team 2

De Olifantenkooi Staphorst is een samenwerkingsproject met Het Instituut.

SFCI logo