Architectuur Lokaal #93

voorjaar 2019

In dit nummer artikelen onder andere over de rol die nieuwe technieken spelen in onze samenleving. Zo gaat urban mining over het hergebruik van materialen en staat hiermee ten dienste van een circulaire economie. Digitale technieken worden grensverleggend gebruikt bij de bouw van de slimste wijk Brainport Smart District Helmond. In de rubriek Energie staat Boven Pekela centraal, waar bewoners het voortouw nemen bij het energieneutraal worden van de wijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een gemeente die niet fuseert, maar die zichzelf opdeelt zoals de gemeente Littenseradiel, de rol van bouwgroepen bij stedelijke ontwikkeling in Delft, een burgertop als input voor de omgevingsvisie en meer.


Download pdf (gratis)