Anders Denken, Durven Doen: Nagele koploper energietransitie in Nederland

nieuwsbericht | 1 oktober 2021

Bijeenkomst 30 september 2021 in Beaufort, Nagele

Gisteren werd bij een bijeenkomst in Nagele het boek 'Anders Denken, Durven Doen' gepubliceerd. Nagele is in Nederland koploper energietransitie. Bestaande woningen zijn van het gas af. Zonnecollectoren op platte daken leveren energie aan een ondergronds waterbekken. In de zomer gaat de temperatuur van het water richting kookpunt en in de winter staat het water energie af voor verwarming van woningen en een schoolgebouw. Zo eenvoudig kan het zijn.
Toch moest drie jaar lang letterlijk alles uit de kast worden gehaald om dit te bereiken. Wat deze ogenschijnlijk kinderlijke eenvoud zo complex maakt is opgetekend in het boek 'Anders Denken, Durven Doen' van NederLandBovenWater (NLBW).
NLBW adresseert de lessen aan het nieuwe kabinet.
De energietransitie in Nagele kwam op gang door de prijsvraag Energielab Nagele, die Coöperatie Energiek Nagele in 2017 samen met Architectuur Lokaal heeft uitgeschreven.

Maak eenvoud niet complex
Het boek 'Anders Denken, Durven Doen' werd op 30 september door Barto Piersma (directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO), aangeboden aan Anjo Simonse en Marian Uitdewilligen, wethouders van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente trekt er lessen uit voor opschaling van de energietransitie binnen de gemeente. Een belangrijke boodschap is drastische vermindering van de politiek geconstrueerde complexiteit. Anders gezegd: maak eenvoud niet complex door een systeem dat eerder tegenwerkt dan meewerkt. Nog anders: denk vóór over de integrale consequenties van sectorale politieke besluiten.
Deze boodschap loopt als rode draad door bijdragen van onder meer Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL), voorzitter Henk Tiesinga (Netwerk Energieneutraal), Bram Bernhard (ondernemer) en Sybilla Dekker (Minister van Staat), die deel uitmaakte van het comité van advies. Dit comité was actief totdat de realisatie van het plan in juni 2021 van start ging.

Prijsvraag en vervolg
Coöperatie Energiek Nagele schreef in 2017 samen met Architectuur Lokaal de prijsvraag uit om tot inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie te komen. De jury, onder voorzitterschap van Dirk Sijmons (vm. Rijksadviseur voor het Landschap), wees het ontwerpteam onder leiding van Margret Drok (Sacon) aan als winnaar met het plan 'Nagele in Balans'.
Het College van B&W van gemeente Noordoostpolder en het ministerie van BZK ondersteunen de realisatie van het plan door de eerste fase van het plan aan te wijzen als één van de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken om de wijk versneld aardgasvrij te maken en kennis- en leerervaringen op te doen in de proeftuin.

Publicatie
Het boek 'Anders Denken, Durven Doen' is hieronder te downloaden.
Het boek kan ook worden besteld door overmaking van € 15,00 op rekeningnummer NL19 TRIO 0197 7593 19 ten name van Coöperatie NederLandBovenWater met vermelding van uw naam en postadres.


Download pdf (gratis)