Wonen met Hugo #6 Perverse prikkels: ongerijmdheden in de koop- en huursector

Archief Nieuwsbericht 13 september 2018 | 25 september 2018 | 19:00 - 22:00 | Academiegebouw | Utrecht

Op 25 september vindt het laatste college van de succesvolle reeks Wonen met Hugo plaats in Utrecht. Daarbij gaat Hugo Priemus in op actuele problemen als inconsistenties in de koop-, commerciële en sociale huursector. Wat zijn die ongerijmdheden en wat zijn mogelijke oplossingen? Er wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van de disruptieve externe ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen in het wonen. Coreferent Anne-Jo Visser legt haar focus op het actuele vraagstuk dat de woningmarkt enorm gaat raken: de verduurzamingsoperatie.
Colleges gemist? Een laatste kans om een
debat over de woningmarkt met prof. Hugo Priemus en coreferenten prof. Marja Elsinga, prof. Anke van Hal en Anne-Jo Visser wordt geboden bij de landelijke manifestatie Grensverleggers op 29 november.

Hugo Priemus zal in college ingaan op de opgaven die er liggen voor decentraal en centraal beleid. Coreferent Anne-Jo Visser zoomt vanuit het landelijk beleid en het Klimaatakkoord in op de aanpak in Utrecht en de dilemma’s die daarbij in de praktijk opkomen. Zij sluit af met een doorkijk naar de effecten van deze grote transitie op de Nederlandse volkshuisvesting.

Coreferent
Anne-Jo Visser is programmamanager Energie bij de gemeente Utrecht en redacteur bij het vaktijdschrift Ruimte en Wonen. Daarvoor werkte ze onder meer bij kennis instellingen (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Platform31) en was zij lid van de Raad van Commissarissen van de landelijke studentenhuisvester SSH.

Anne-Jo Visser

Praktisch
Aanmelden:  zie formulier onderaan deze pagina.
Toegangskaart: na betaling van de factuur ontvangt u een toegangsbewijs.
Locatie: Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, van 19.30 - 22.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.
Kosten € 50,00; studenten € 10,00 (incl. btw). De colleges van Hugo Priemus en de coreferent worden direct na afloop integraal aan de deelnemers verstrekt.
Meer informatie: zie Wonen met Hugo.
Vragen: mail naar Vincent Kompier.

Punten voor Permanente educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving: 2,5 PE-punten per college. Bij- en nascholing van architecten: 2,5 uur per college. Certificaten worden na afloop van elk college verstrekt.

De collegereeks 'Wonen met Hugo' is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020