Winnaar Urbanos biedt meest innovatieve aanpak voor inclusieve stad bij prijsvraag AM I Included?

Nieuwsbericht | 4 december 2018

v.l.n.r: Pepijn Verpaalen (Urbanos), Ronald Huikeshoven (AM), Camila Pinzon Cortes (Urbanos) en Hilde Blank (AM)

Het bureau Urbanos is door AM op 29 november aangewezen als winnaar van de prijsvraag AM I Included?. Deze prijsvraag is door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM uitgeschreven met als doel om de kennis over inclusiviteit in de stad te versterken. Urbanos, bestaande uit Camila Pinzon Cortes en Pepijn Verpaalen, gaat samen met AM op een nader te bepalen locatie werken aan de realisatie van hun idee over de inclusieve stad.

De prijsvraag AM I Included? heeft een rijke oogst opgeleverd, zo geeft Hilde Blank (initiatiefnemer van de prijsvraag en bouwmeester AM) aan. "Er is een breed palet aan denkrichtingen over de inclusieve stad aangereikt. Ook zijn tal van interessante referenties en werkmethoden genoemd, die door AM nader onder de loep kunnen worden genomen en geïntegreerd kunnen worden met onze eigen aanpak van gebiedsontwikkeling."

Prijsvraag in drie fasen
De AM-prijsvraag bestond uit drie fasen. In de eerste fase konden geïnteresseerden een visie op de inclusieve stad insturen. Een jury selecteerde acht visies. De opstellers daarvan werden uitgenodigd om in de tweede fase hun visie te presenteren aan de jury. Daaruit koos de jury vier teams die in de derde fase met AM-professionals aan de slag gingen in een machtmakingsproces. Deze teams waren:

  • Flavio Martella en Maria Vittoria Tesei (m2ft architects),
  • Laurens Boodt (Laurens Boodt Architect),
  • Ard Hoksbergen, Ivar van der Zwan, Art Kallen (Workshop Architecten), Emilie Kröner, Bart van Heesch (Lola) en Ivan Nio,
  • Camila Pinzon Cortes en Pepijn Verpaalen (Urbanos).

Empathie
Hilde Blank: "We zijn nadrukkelijk op zoek gegaan naar de partij die ons het meeste uitdaagt en verrast, en daarbij mag het ook best ‘schuren’ met de manier waarop wij naar dit thema kijken. Juist daar komen we verder mee." Over Urbanos: ‘Dit team slaagt erin om AM echt anders te laten denken over wie zijzelf is en wie de ander is in de stad. Het centrale begrip 'empathie' dat Urbanos hanteert voor alle partijen die bij een gebied zijn betrokken, vormt het startpunt voor een gezamenlijke ontdekkingstocht hoe een gebied meer inclusief kan worden gemaakt, zowel binnen als buiten de stad. De concrete aanpak die het team voorstelt kunnen in de praktijk goed worden uitgewerkt tot een AM-methode, waarbij het gehele bedrijf wordt betrokken en waarbij inclusiviteit als vast aandachtspunt wordt meegenomen."

Architectuur Lokaal organiseerde de eerste twee fasen van de prijsvraag in opdracht van AM.