Winnaar prijsvraag Overdiepse Polder bekend

Archief prijsvraag | 22 april 2010

Boerdereiland, winnend ontwerp Onix

Architect Allart Vogelzang van architectenbureau Onix is met zijn ontwerp ‘Boerdereiland’ winnaar geworden van de besloten ideeënprijsvraag in twee fasen ‘Een boerderijen-familie voor de Overdiepse Polder’. Het doel van deze prijsvraag was om inspiratie te krijgen voor de bouw van nieuwe boerderijen die op 9 terpen in de Overdiepse Polder gerealiseerd gaan worden.

Juryoordeel winnaar
Een vakjury onder leiding van gedeputeerde Onno Hoes koos de inzending van architect Allart Vogelzang (architectenbureau Onix) tot de beste van 14 ideeën. Aansprekend in zijn idee zijn de architectonische afstemming van de bedrijfswoning op de voorste stal en het ontwikkelen van een catalogus van materialen en kleuren voor alle boerderijen. Gedeputeerde Hoes zal bij een bijeenkomst op 26 mei 2010 de prijs aan de architect uitreiken.

Prijsvraag
Het rijk heeft besloten dat de bescherming tegen hoog water voor een deel moet worden gevonden door meer ruimte te maken voor de rivieren (Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, 2006). In Noord-Brabant heeft dat geleid tot een plan voor het ‘ontpolderen’ van de tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje gelegen Overdiepse Polder. Hierbij wordt geaccepteerd dat de polder van tijd tot tijd (gemiddeld eenmaal per 25 jaar) zal overstromen. Gebruik van de ongeveer 550 ha voor landbouw, recreatie, natuur en waterberging blijft mogelijk doordat de bebouwing (woning en bedrijfsgebouwen) op terpen komt te liggen.

Vanuit een initiatief van bewoners van de polder is een plan ontwikkeld voor negen terpen met evenzoveel boerderijen, het zogenoemde terpenplan. Het plan is niet alleen gericht op de belangen van veiligheid en landbouw. Ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied moet een impuls krijgen. Met het oog daarop heeft de provincie via een besloten ideeënprijsvraag aan ontwerpers gevraagd ideeën te leveren voor nieuwe boerderijen die passen bij het beoogde gebruik en het landschap. De provincie nodigde 28 ontwerpers uit om deel te nemen aan deze besloten prijsvraag. Omdat de nieuwe boerderijen ook bij elkaar moeten passen, is het niet uitsluitend de vraag om ideeën te leveren voor de vorm van de (woonhuizen van de) boerderijen. Ook werd gevraagd een visie te geven op het ontstaan van een ‘familie’ van boerderijen op basis van het principe van ‘eenheid in verscheidenheid’.

 

Overdiepse Polder. Foto Provinice Noord Brabant

26 mei 2010 - Prijsuitreiking

De uitgenodigde bureaus waren: Arcadis, Architectenbureau De Twee Snoeken, Architectenbureau Marius van den Wildenberg, Architectenbureau Paul de Ruiter, Baudoin van Alphen architecten-interieurarchitecten, Bedaux de Brouwer Architecten, Bureau Van der Laan, DAAD Architecten, DLV Bouw Milieu en Techniek, Drost + Van Veen architecten, Faro Architecten, Frans Sturkenboom architect, Grontmij, Grosfeld van der Velde Architecten, Hekkenberg Architects, Hilberink Bosch Architecten, Isis Architectuur, JDvV architecten, Lodehavermansarchitecten, Maas Architecten, MARX & STEKETEE architecten, Next Architects, Onix, Schipperdouwesarchitectuur, SeARCH, Skets Architectuurstudio, TWA Architecten 'De Eendracht' en Wim van Pouderooijen Architecten.

Voor de tweede fase waren uitgenodigd: Hekkenbergarchitects, JDdV architecten, Marx&Steketee architecten, Onix en Schipperdouwesarchitectuur.

Zie ook

Raadpleeg de website van de provincie voor meer informatie over de prijsvraag en de inzendingen.
Voor informatie over het Programma Ruimte voor de Rivier zie www.ruimtevoorderivier.nl