Waar begin je aan!? #3: Zelf je zorg regelen

Archief nieuwsbericht | 5 maart 2019 | 11 maart 2019 | Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

afbeelding: Klimkin Sergey

Steeds meer Nederlanders nemen het initiatief om zorg voor zichzelf of voor anderen te regelen. Maar dat gaat niet vanzelf: daar is veel kennis, kracht en kunde voor nodig. Hoe regel je je eigen zorg? Wat zijn de belangrijkste lessen wanneer je mede-zorgorganisator wordt? Wat kan de buurt en de woonomgeving betekenen of verbeteren in dienst van de zorg? Een programma op 11 maart voor iedereen die er over denkt om zelf de zorg te gaan regelen.

Op 11 maart in Pakhuis de Zwijger spreken Jasper Klapwijk, Project Manager bij WHO CARES community of practice en Vincent Kompier, Architectuur Lokaal over het gezamenlijk oppakken van de zorgopgave met:

  • Hans Steenvoorden, vm. docent sociologie en voorzitter van het bestuur van het Amstelveense Stadsdorp Elsrijk. Stadsdorp Elsrijk is een initiatief van en voor bewoners die streefden naar modern nabuurschap. Elkaar beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren staan daarbij centraal.
  • Yvette Prinsen werkt als wijkontwikkelaar bij Stichting Zorgvrijstaat Rotterdam West aan buurt- en wijkontwikkeling en thema’s zoals sterke wijknetwerken, ondernemerschap, lokale democratie en zorg en welzijn. Zorgvrijstaat Rotterdam West wil onder meer krachten van bewoners bundelen en werken aan instrumenten die mensen in staat stellen meer voor elkaar te zorgen.
  • Maarten van Tuijl richtte het bureau TEMP.architecture op met Tom Bergevoet, met wie hij het boek De flexibele stad, oplossingen voor leegstand en krimp schreef. Hij was medeopsteller van The Commons, een Stadsdorp voor meerdere generaties in Almere-Haven, die werd ingezonden voor de prijsvraag Who Cares. Dit idee gaat, vanuit de huidige bebouwing, uit van coöperatieve aanpak van wonen, zorg, energie en de buurt. Onderzocht wordt in hoeverre die bebouwing en omgeving geschikt gemaakt kunnen worden voor nieuwe generaties. Maar hoe kom je tot uitvoering?
  • Meta de Vries is coördinator van de buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, een vereniging van actieve buurtbewoners. De Buurtcoöperatie stimuleert en ondersteunt initiatieven en activiteiten voor en door buurtbewoners met als doel verschillende mensen met elkaar in contact brengen en daardoor de samenhang in de buurt vergroten.
  • Jeroen Kemperman is bedrijfskundige en werkt als Senior Manager Strategy & Business Development Zilveren Kruis en auteur van onder meer het boek Briljante Businessmodellen in de Zorg. Bij het Zilveren Kruis werkt hij inspirerende business modellen in de zorg

Praktische informatie
Maandag 11 maart 2019, van 20.00 tot 22.00 uur
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 197, 1019 HC Amsterdam
Toegang gratis ('pay as you like')
Reserveren kan via deze link: Waar begin je aan?!

Deze aflevering is de derde van een reeks in de serie “Waar begin je aan?!", een initiatief van Architectuur Lokaal. Eerdere edities gingen over de voor- en nadelen van medeopdrachtgeverschap bij de ontwikkeling van je eigen woning (zie hier terug) en over de voor- en nadelen van het mede-opdrachtgever zijn bij het opzetten van je eigen verduurzaming (zie hier terug). De volgende editie gaat over mede-opdrachtgeverschap bij de toekomst van erfgoed en vindt plaats op donderdag 18 april 2019.
De reeks "Waar begin je aan?!" is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020