Vijf jonge architecten geselecteerd voor prijsvraag hergebruik Afvalkathedraal Den Haag Binckhorst

nieuwsbericht | 13 juni 2022

Voorselectie door de jury van de prijsvraag

Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers heeft vijf jonge architecten uitgenodigd voor deelname aan de Ideeënprijsvraag hergebruik Afvalkathedraal Den Haag Binckhorst. Uit de 24 aanmeldingen die zijn gedaan voor deelname aan de prijsvraag selecteerde de vakjury, onder voorzitterschap van Jan Brouwer, vijf architecten: Anne Geenen, Jeroen Lemans, Carolien Schippers, Tomas Dirrix en Ugur Sütcü. Zij zijn uitgenodigd om een onderscheidende visie op de toekomst van de Afvalcentrale in de ontwikkeling van De Binckhorst te maken. De prijsvraag is uitgeschreven in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Visie op de toekomst
De vuiloverslag van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) verrees in de jaren ’90 midden op het terrein van de voormalige gasfabriek van Den Haag. Wanneer de Afvalkathedraal in de toekomst leeg komt te staan ontstaat de kans voor een onderscheidend en onderzoekend ontwerp naar een vitale herbestemming op een unieke plek: op het snijvlak van stevige Haagse gebiedstransformaties (CID-gebieden en Binckhorst). De prijsvraag is niet slechts gericht op het herbestemmen van een gebouw, maar op het creëren van meerwaarde en een duurzame leefomgeving voor de stad. Plek en gebouw hebben kenmerkende en zeer aantrekkelijke eigenschappen, ze bieden zich vanuit hun ‘overmaat’ als het ware faciliterend aan als ondersteuning en aanjager van gebiedsontwikkeling. Wat is dan de potentie in specifieke programmering met een meerwaarde voor de stad? Dat staat centraal in deze ideeënprijsvraag.

Jonge architecten
Omdat bestaande, zowel prominente als vergeten, plekken en gebouwen een steeds grotere rol van betekenis gaan spelen in onze toekomstige leefomgeving, is er behoefte aan inzichten vanuit de ontwerpende discipline inclusief jonge ontwerpers. Daarom is de prijsvraag uitgeschreven onder architecten die op of na 1 januari 2015 zijn geregistreerd bij het Bureau Architectenregister.

De jury selecteerde vijf architecten: Anne Geenen (i.s.m. David Schmidt), Jeroen Lemans (i.s.m. Stefan de Vos en Andres Felipe Quintero), Carolien Schippers, Tomas Dirrix en Ugur Sütcü. Aan hen is gevraagd om een visie op de opgave in te dienen.

Advies aan de gemeente Den Haag
De inzendingen worden in september aan de jury voorgelegd. Er wordt geen winnaar aangewezen. De prijsvraag zal in het najaar worden afgesloten met een openbare presentatie van de visies, gevolgd door een openbaar slotdebat aan de hand van de ideeën die voor deze opgave worden aangereikt. Het resultaat van dit debat wordt meegenomen in het eindadvies aan de gemeente Den Haag. De visies worden in een kleine tentoonstelling en een brochure met het eindadvies voor de buitenwereld opgenomen.

Jury
De vakjury, onder voorzitterschap van Jan Brouwer (architect van de Afvalkathedraal en vm. Rijksadviseur Infrastructuur).bestaat verder uit Job Roos (Braaksma & Roos Architectenbureau en vm. hoofddocent Architecture & Heritage TU Delft), Marjolein van Eig (BureauVanEig), Philomene van der Vliet (BOOM Landscape) en Nicholas Clarke (lector TU Delft). Secretaris van de jury is drs. Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.