Verrukkelijk landschap: 11e Eo Wijers Prijsvraag uitgeschreven

nieuwsbericht | 30 september 2019

Startbijeenkomst 27 september 2019, Den Bosch

De 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag is op 27 september uitgeschreven tijdens een informatiebijeenkomst bij de HAS Hogeschool in Den Bosch. De titel van de prijsvraag is 'Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland'. Voor deze editie kiest de Eo Wijers Stichting voor een dialoog met regionale opdrachtgevers. De finale bijeenkomst van de prijsvraag vindt plaats op de Landschapstriënnale 2020.

Vitaal landschap
De Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gaat over het ‘Verrukkelijk Landschap’. Wat zijn de ideeën, de antwoorden of de ontwerpen voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied? Met grondgebruik dat zich beweegt binnen ecologische, milieu hygiënische en dierenwelzijnsgrenzen? En waar het ook voor de mensen die er wonen en recreëren prettig toeven is? De Eo Wijers Stichting schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met vier regio’s: Twente (Overijssel), Kempen en Groote Heide (Noord-Brabant), Zuid-Limburg (Limburg) en Alblasserwaard (Zuid-Holland).

Regionale ontwerpopgaven
Op de bijeenkomst in Den Bosch spraken onder andere Niek Hazendonk (Ministerie van LNV), Henk Baas (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, RCE), Leo Pols (Planbureau voor de Leefomgeving, PBL) en Joost Schrijnen (voorzitter Eo Wijers Stichting). De vier regio’s presenteerden hun ontwerpopgave. De informatie die op de bijeenkomst is gedeeld wordt voor alle geïnteresseerde partijen beschikbaar gesteld via de website.

De prijsvraag
Deelname aan de prijsvraag staat open voor multidisciplinaire teams met tenminste een geregistreerd ontwerper of een student aan een erkende opleiding in het kader van de Wet op de Architectentitel, en daarnaast andere professionals en belanghebbenden.
De prijsvraag wordt uitgeschreven in twee ronden. In de eerste ronde wordt gevraagd om een visie op (een van) de regionale opgaven. In de tweede ronde worden per regio maximaal drie teams geselecteerd, die worden teams uitgenodigd om hun visie uit te werken tot een ontwerp in enkele ateliers, waarbij ook de regionale coalities en extern deskundigen aanwezig zijn. Aan elk van deze teams wordt een tegemoetkoming in de kosten verstrekt van € 18.500 incl. btw. De analyses en reflecties op de opbrengsten van de prijsvraag worden met een breed publiek gedeeld, te beginnen op de Landschapstriënnale 2020.
Het reglement van de prijsvraag en meer informatie over de regionale opgaven is hier te vinden.

De jury
De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury. De landelijke jury aangevuld met twee juryleden per regio. De landelijke jury bestaat uit Bart Krol (oud RO-gedeputeerde Utrecht), voorzitter, Jannemarie de Jonge (partner WING) en Marco Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020 en Studio Marco Vermeulen)

De prijsvraag wordt uitgeschreven door Eo Wijers Stchting en is mede mogelijk gemaakt met kennis, financiële bijdragen en personele inzet van de partners. De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.