Uitnodiging Symposium Circulaire Werklocaties 2050

Archief nieuwsbericht | 7 februari 2019 | 11 april 2019 | 19:30 - 21:30 | Pakhuis de Zwijger

foto: Theo Baart

De provincie Noord-Holland organiseert samen met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisontwikkeling Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) het Symposium Circulaire Werklocaties 2050. Op deze avond worden de resultaten van het gelijknamige, vierdaagse atelier gepresenteerd dat Architectuur Lokaal in februari organiseert.
Graag nodigen de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN u uit om deel te nemen aan het symposium, dat plaatsvindt op donderdagavond 11 april 2019 in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. U kunt zich nu aanmelden voor deelname.

Visies
De Challenge Circulaire Werklocaties 2050 past in het beleid van de provincie Noord-Holland, waarvan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een van de speerpunten vormt. Drie multidisciplinaire teams onderzochten wat circulaire economie en trends op het gebied van digitalisering, mobiliteit en werken betekenen voor toekomstige werklocaties in Noord-Holland. Kunnen de uitkomsten van de Challenge een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van circulariteit op werklocaties door overheden en bedrijven?
Tijdens het symposium worden de visies en ontwerpen van de teams onder de loep genomen door de initiatiefnemers en experts van buiten. Teamleden houden een pitch over hun voorstellen. Wat betekenen de resultaten van de Challenge voor beleid en praktijk?

Foto: Theo Baart

Programma
Het symposium wordt geopend door Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland). Sprekers zijn Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Daan Zandbelt (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving), Marja Ruigrok (wethouder gemeente Haarlemmermeer) en Jeanet van Antwerpen (algemeen directeur SADC). Maurits de Hoog (stedenbouwkundige gemeente Amsterdam en mentor van het atelier Challenge Circulaire Werklocaties 2050) doet verslag van het proces en de uitkomsten van het atelier.

Teams
De drie onderzoeksteam die voorstellen ontwikkelen in het atelier zijn:

 • Team 1:
  Roy Plevier
  (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability) en Rob ten Bok (KG ParkManagement BV)
 • Team 2:
  Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group) en Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)
 • Team 3:
  Joost Hagens
  (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) en Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool).

Praktische gegevens
Datum
: donderdag 11 april, 19.30-21.30 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Deelname: kosteloos
Informatie: voor vragen kunt u contact opnemen met Vincent Kompier (projectleider Architectuur Lokaal).
Aanmelding: u kunt zich aanmelden via deze link