Twee publicaties over de praktijk van ontwerpprijsvragen in Europa

nieuwsbericht | 28 mei 2018

More competitions, no borders, Palazzo Widmann 25 mei 2018

Op 25 mei presenteerde Walter Menteth het boek Competition Culture in Europe: Voices tijdens de Architectuur Biënnale 2018 in Venetië. Deze publicatie biedt een uniek inzicht in de prijsvraagpraktijk in 11 Europese landen, en is daarmee een waardevolle bron voor verdere verbetering van de Europese prijsvraagcultuur. De presentatie vond plaats tijdens het debat More Competitions, no borders dat Architectuur Lokaal en A10 new European architecture Cooperative in samenwerking met Project Compass organiseerden in het kader van het programma Competition Culture in Europe. De bijeenkomst maakte deel uit van het discussieprogramma Architects meet in Fuoribiennale 2018 van AIAC, Associazione Italiana di Architettura e Critica.
Recent verscheen ook het boek The Competition Grid: Experimenting With and Within Architecture Competitions; ook aan dit boek leverde Architectuur Lokaal een bijdrage.

Publicatie
Het boek Competition Culture in Europe: Voices richt zich op de cultuur van ontwerpprijsvragen in Europa en bevat essays van 17 vooraanstaande architecten, prijsvraagorganisatoren, wetenschappers en critici in 22 hoofdstukken, verspreid over elf landen. De case studies, projectgegevens, discussies en verklarende woordenlijsten tezamen bieden een interessante reflectie op de prijsvraagpraktijk in verleden, heden en toekomst. Het boek biedt een uniek inzicht in de Europese prijsvraagcultuur en doet, met de kansen en mogelijkheden die worden aangereikt, een waardevolle handreiking voor verbetering van prijsvragen in Europa (en daarbuiten).
De publicatie volgt op een open oproep van Project Compass voor artikelen over en projectgegevens van prijsvragen, die bijdragen aan de verbetering daarvan; dit, conform de tien stappen die werden geformuleerd bij de internationale bijeenkomst Competition Culture in Europe in september 2017.
De digitale versie van het boek, onder redactie van Walter Menteth (Project Compass), is hier te downloaden. Een gedrukte versie kan worden besteld voor £ 25.00 (excl. verzendkosten) via een email aan Tom.Prins@arch-lokaal.nl
Click here for the information in English.

Osamu Okamura (Tsjechië), Anna Yudina (Frankrijk), Ieva Zibarte (Letland), Hubert Trammer (Polen)

More competitions, no borders
De presentaties bij More Competitions, no borders vonden plaats binnen het tweedaagse discussieprogramma Architects meet in Fuoribiennale 2018 van AIAC, Associazione Italiana di Architettura e Critica, op 25 mei 2018 in Palazzo Widmann, Venetië, en werd gevoerd onder leiding van Indira van ’t Klooster (A10 new European architecture Cooperative).
Angelo Costa (Studio Costa Architectuur) en Tarja Nurmi (A10/Finland) spraken over de prijsvraagcultuur in Italië resp. Finland. Anna Yudina (A10/Frankrijk) presenteerde de analyse die zij in opdracht van Architectuur Lokaal maakte over de bijzondere prijsvraagsystematiek die in Parijs is ontwikkeld. In 2014 riep de gemeente Parijs met Reinventer Paris ontwikkelaars, investeerders en ontwerpers uit de hele wereld op om, via een ontwikkelcompetitie voor 23 locaties tegelijk, voorstellen te doen voor innovatieve stedelijke projecten. 22 Winnende projecten zijn nu in uitvoering en de succesvolle systematiek wordt inmiddels ook elders in Frankrijk toegepast. De analyse van Anna Yudina kunt u hiernaast downloaden.
Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) gaf inzicht in de ontwikkeling van een woordenboek (of wellicht lexicon) dat inzicht moet gaan bieden in uiteenlopende, cultureel gekleurde interpretaties van identieke begrippen uit de prijsvraagpraktijk, die in de verschillende Europese landen worden gebruikt. De bedoelinghiervan is om bij te dragen aan de bevordering van de prijsvraagcultuur door de toegankelijkheid tot prijsvragen internationaal te vergroten. Naar verwachting wordt het resultaat van het onderzoek in het najaar gepubliceerd. Het woordenboek/de lexicon is één van de andere tien agendapunten van het Competition Culture programma.

Angelo Costa, Palazzo Widmann

Internationale samenwerking
Competition Culture in Europe is een initiatief van Architectuur Lokaal en A10 new European architecture Cooperative in samenwerking met Project Compass. Het doel van dit programma is drieledig: (1) uitbreiding van de samenwerking bij prijsvraagcultuur in Europa door uitwisseling van kennis en informatie, (2) vergroting van de toegang tot prijsvragen buiten Nederland door landelijke platforms, waarop deze worden aangekondigd, te ontsluiten, en (3) het onderzoeken van de mogelijkheden voor structurele samenwerking conform de overeenkomst die de beide onafhankelijke, niet-commerciële stichtingen Architectuur Lokaal & Project Compass hiertoe in 2015 hebben gesloten onder de noemer Fulcrum.eu, waarmee zij samen met anderen in Europa werken aan de verbetering van de wedstrijdcultuur.

The Competition Grid: Experimenting With and Within Architecture Competitions
Recent verscheen ook The Competition Grid: Experimenting With and Within Architecture Competitions onder redactie van Maria Theodorou en Antigoni Katsakou. In dit boek wordt een brug geslagen tussen theorie (prijsvragen als beleidsinstrument) en praktijk (prijsvragen als hulpmiddel bij innovatie in de gebouwde omgeving), op grond waarvan conclusies over politieke, juridische en sociale aspecten van de prijsvraagcultuur worden getrokken. Het boek bevat essays, interviews en praktijkvoorbeelden van een reeks experts uit verschillende Europese landen die betrokken zijn bij architectuurwedstrijden.
Architectuur Lokaal en Project Compass werkten ook mee aan dit boek, in vervolg op de 6e International Competition Conference die in 2016 plaatsvond in Leeds Beckett University in Leeds.
Klik hier voor voor meer informatie en bestelling van het boek.


Download pdf (gratis)