‘Spectrum, Circulair City House’ winnaar Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam

nieuwsbericht | 26 mei 2021

De Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam is gewonnen door het plan ‘Spectrum, Circulair City House’. Dit is vandaag bekend gemaakt door wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling). De vakjury wees dit plan unaniem aan als winnaar van de competitie. Ook de omwonenden, die een advies konden geven aan de jury over de plannen voor de vernieuwing van het gebied, hadden een sterke voorkeur voor plan Spectrum. Dit plan werd gemaakt door CrowdBuilding BV, Het Nieuwe Bouwbedrijf BV (BoomBuilds), Space&Matter BV in samenwerking met Culture Matters, M3E Duurzaamheidsadvies, InsideOutside Landschapsontwerp en Interieur ontwerp. De gemeente zal een optieovereenkomst sluiten met de winnaar om het bouwkavel uit te geven zodat het plan kan worden gerealiseerd.

De gemeente Amsterdam schreef de Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart vorig jaar uit onder teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemers. Bij wijze van pilot werd hierbij een alternatieve selectiemethode gehanteerd waarbij er een open uitvraag was. De deelnemers konden een creatief en duurzaam voorstel indienen voor voormalig café De Omval en omgeving. Er werd gevraagd om een gebouw met horeca op de begane grond en een plek voor ontmoeting. Het gebouw wordt niet hoger dan 23 meter en het mag geen hotel-, woon- of winkelbestemming krijgen. Ook moest er sprake zijn van bijzondere architectuur en er moest rekening worden gehouden met de cultuurhistorische waarden zoals het gebouw waar café De Omval was gevestigd. Daarnaast werd gevraagd om ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte.

Huis en thuis
Uit de vijf uitgewerkte inzendingen koos de jury unaniem voor plan Spectrum. ‘Dit plan voldoet op alle niveaus sterk aan alle aspecten van de opgave en draagt bij aan inclusiviteit’, aldus de jury. ‘Spectrum is een huis en representeert thuis. Het brengt de locatie tot leven met een mooie nieuwe plek die in verbinding is met de omgeving’.
Het plan De Kleine Omval van het team Tenman, Vink Bouw, temp.architecture.urbanism en partners eindigde als tweede. De jury had veel waardering voor de ambities op het gebied van hergebruik en natuurinclusiviteit in dit plan. Zij vond dat de plannen Spectrum en De Kleine Omval zich onderscheiden door een uitgesproken plek te maken in de context van de aanwezige en nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.
Het juryrapport van de competitie kunt u hiernaast downloaden.

Voorkeur omwonenden
Wethouder Van Doorninck: “Amsterdam hecht veel waarde aan betrokkenheid van bewoners bij de totstandkoming van nieuwe plannen voor de stad. Daarom is voorafgaand en gedurende de competitie een intensief participatietraject gevolgd. De reacties van bewoners die we tijdens dit traject hebben ontvangen, zijn meegegeven aan de jury en de voorkeur van de buurt is ook het winnende plan geworden.”
Het participatierapport met onder meer alle reacties op de plannen kunt u hiernaast downloaden.

Jury
De jury bestond uit Ton Schaap (Real Urbanism, voorzitter), Liesbeth Jansen (directeur Bureau Marineterrein Amsterdam en directeur Linkeroever), Laetitia Ouillet (directeur Strategic Area Energy, TU Eindhoven), Gus Tielens (Korth Tielens Architecten) en Patricia Wijntuin (onderzoeker lectoraat Organiseren van verandering in het publieke domein, Hogeschool Utrecht). Secretaris van de jury was Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman (Architectuur Lokaal).

Bekijk de video van de bekendmaking

De Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam is uitgeschreven door de gemeente Amsterdam en wordt uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. De competitie is uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid, VNG en koepelorganisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De competitie is gepubliceerd op TenderNed.