Scholenbouwfeuilleton

nieuwsbericht | 24 november 2014
Brede school Houthaven, fotograaf Thea van den Heuvel

Brede school Houthaven, fotograaf Thea van den Heuvel

Op de website Waaaro?Daaaro! publiceert Architectuur Lokaal over activiteiten die het nationaal architectuurbeleid inzichtelijk maken. Onderwijshuisvesting is zo’n onderwerp waar we door middel van een Scholenbouwfeuilleton aandacht aanbesteden. Deel 1 en 2 zijn inmiddels op de site te vinden. Deel 1 gaat nader in op het budget voor het buitenonderhoud dat vanaf 1 januari 2015 overgeheveld wordt van gemeenten naar schoolbesturen. In deel 2 wordt de brede school Houthaven besproken. De brede school Houthaven is de eerste school die gebouwd is met het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs.