Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties

De Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties, gepubliceerd door BNA, Architectuur Lokaal, TwynstraGudde en ZRi, helpt om op een doelmatige en faire manier deelnemers te selecteren voor een architectenselectie. De richtlijn is tot stand gekomen met input van gemeenten, het rijk, architecten, adviseurs en aannemers. Al deze partijen erkennen de noodzaak om de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren: evenwichtige architectenselecties zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De richtlijn is een toegesneden verdieping van de Handreiking Nader selecteren die Bouwend Nederland in het kader van de Actieagenda Beter Aanbesteden heeft opgesteld.


Download pdf (gratis)