Projecten

Onderwijs & Kinderopvang

Scholenbouwfeuilleton #1: Introductie op de problematiek

Onderwijshuisvesting is actueel. Vanaf 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen voor primair onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Scholen zijn vanaf dan zelf meer verantwoordelijk voor de integrale aanpak van het...

Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit

best practice | 9 oktober 2014
Vlak voor de Aanbestedingswet van kracht werd, 1 april 2013, zetten meerdere aanbestedende diensten nog snel hun opdracht in de markt om zo nog onder het oude aanbestedingsregime te vallen. Het ID College daarentegen, ging bij het opstellen van geschiktheidseisen al uit van  kerncompetenties...

Nieuwe vastgoedstrategie voor schoolgebouwen

best practice | 8 mei 2014
Scholen zoeken naar nieuwe contractvormen om hoogwaardige huisvesting betaalbaar te houden. Dat manifesteert zich in een trend naar geïntegreerde contractvormen. Meestal praten we dan over zogenaamde Design and Build projecten, waarbij ontwerp en uitvoering aan de aannemer opgedragen wordt....

Landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’

Archief 27 november 2013 | Almere
Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) organiseert samen met PO-raad (primair onderwijs), VO-raad (voortgezet onderwijs), VNG, Brancheorganisatie Kinderopvang en Waarborgfonds Kinderopvang de eerste landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’. De dag staat in het teken van...

Vredeman de Vries Prijs naar Michaëlschool

nieuwsbericht | 3 december 2012
De Michaëlschool uit Leeuwarden is de winnaar van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2012. Een unanieme jury koos voor het ontwerp van Onix projectarchitect Allart Vogelzang uit Groningen. ‘Het respect dat de architect toont voor de onderwijsvisie van de Vrije School en de...

Oproep Scholenbouwatlas

1 oktober 2012
Per augustus 2012 is de website Scholenbouwatlas van start gegaan. Opgeroepen wordt inspirerende voorbeelden van verbouwde basisscholen voor te dragen voor de publicatie Scholenbouwatlas. Hierin zullen de verbouwingsopgave van gebouwen voor basisonderwijs en kinderopvang in beeld worden gebracht....

Scholenatlas: goede voorbeelden van verbouwing basisscholen

oproep | 22 maart 2012
Scholenbouw is een grote opgave. Dat gaat niet alleen om nieuwbouw. In veel gemeenten staat juist verbouwing van bestaande scholen op de agenda. Architectuur Lokaal is op zoek naar goede voorbeelden om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de (publieke) opdrachtgevers en ontwerpers die...

Scholenbouwwaaier nu te bestellen

publicatie | december 2011
De scholenbouwwaaier is een communicatiemiddel bij de bouw en verbouw van huisvesting voor kinderen. Het is een praktisch instrument dat gebruikers en opdrachtgevers helpt om ambities ten aanzien van de huisvesting op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken. De waaier is opgebouwd rond een...

Het schoolgebouw als opgave in de stad

Archief bijeenkomst | 25 november 2011
Architectuur Lokaal, ARCAM, het St. Ignatius-gymnasium en LEVS architecten organiseerden op vrijdag 25 november een discussiebijeenkomst in het nieuwe St. Ignatiusgymnasium. In september werd het St. Ignatiusgymnasium in AmsterdamZuid geopend. Het 50er jaren monument is gerenoveerd,...

Opdrachtgeverschap bij scholenbouw

Archief bijeenkomst | 9 november - 6 december 2011
Servicecentrum Scholenbouw organiseert vier regionale bijeenkomsten over opdrachtgeverschap bij scholenbouw. Architectuur Lokaal sluit aan bij de actie. Het opdrachtgeverschap bij scholenbouw blijft een belangrijke opgave. In het najaar organiseert het Servicecentrum Scholenbouw SCS on Tour:...