Projecten

Particulier

Amsterdam – IJburg, Steigereiland

praktijkvoorbeeld
Op IJburg besluit de gemeente veel meer ruimte beschikbaar te stellen voor mensen die hun eigen woning willen bouwen – alleen al op Steigereiland zijn er 400 land- en 110 waterkavels. IJburg, de meest recente uitbreiding van Amsterdam, zal uiteindelijk uit zeven eilanden bestaan met...

Bergeijk – Hooge Berkt

praktijkvoorbeeld
De gemeente Bergeijk zet in op het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor jonge huishoudens. De Startersgroep Bergeijk realiseren 39 starterswoningen. Alle provincies hebben een subsidieregeling voor het stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap. Noord-Brabant...

Culemborg – Eva-Lanxmeer en Het Kwarteel

praktijkvoorbeeld
Een groep ontwerpers, wetenschappers en kunstenaars heeft zich verenigd in de  stichting Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies (EVA). Door een ecologische wijk te bouwen, willen ze laten zien hoe een duurzame leefomgeving van onderop vorm kan krijgen. De gemeente Culemborg...

Driebergen – Ecologisch wonen in Zonnespreng

praktijkvoorbeeld
De initiatiefnemers van Zonnespreng in Driebergen beschikken over veel doorzettingsvermogen. Het duurde maar liefst elf jaar voordat dit ecologische Collectief Particulier Opdrachtgeverschap project werd gerealiseerd op de plek waar ooit de moestuin lag van de Zusters...

Eindhoven – Bloemenbuurt-Zuid, Kopersvereniging Madelief

praktijkvoorbeeld
Vernieuwing van een buurt uit de jaren twintig waarbij zowel huurders als kopers een maximale invloed krijgen. Bloemenbuurt-Zuid in Eindhoven is in 1920-1921 gebouwd als tuinstad met een rechthoekig patroon van smalle straten en bloksgewijze verkaveling. Na 80 jaar is de arbeidersbuurt vergrijsd...

Enschede – Roombeek

praktijkvoorbeeld
Na de vuurwerkramp van mei 2000 in Roombeek heeft de gemeente Enschede de wederopbouw samen met honderden getroffen bewoners aangepakt. Iedereen die wil, krijgt de kans om terug te keren en bij te dragen aan de planvoorbereiding. Het stedenbouwkundige plan van Pi de Bruijn dat de structuur en de...

Groningen – De Linie

praktijkvoorbeeld
Ten zuidoosten van de Groningse binnenstad ontstaat het Europapark, een 43 hectare groot nieuw stadsdeel. Binnen dit plan maakt de gemeente ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. Voor dit stedelijke gebied met woningen, kantoren, horeca en het nieuwe stadion van FC Groningen, maakte...

Groningen – Flexwonen in Groningen

praktijkvoorbeeld
Aan de zuidrand van de stad Groningen ligt de wijk Corpus den Hoorn. Formeel is woningcorporatie Nijestee opdrachtgever, voor de kopers lijkt het sterk op collectief particulier opdrachtgeverschap. In 2002 stelt de gemeente samen met twee corporaties en een klankbordgroep van...

Leiden – Minervalaan, Roomburg

praktijkvoorbeeld
In de nieuwe Leidse woonwijk Roomburg zijn vanaf 2003 onder gemeentelijke regie bijna1000 woningen gebouwd. In een klein deel van de wijk, bij twee bouwblokken met in totaal 18 woningen, experimenteert de gemeente met een variant op particulier opdrachtgeverschap. De particulieren die...

Meppel Nijeveen – Danninge Erve Zuid

praktijkvoorbeeld
Op verzoek van de gemeenteraad begint bij Danninge Erve Zuid een experiment om het gebied te ontwikkelen in  samenspraak met de bewoners. Het is een eerste stap naar een nieuw beleid. In 1998 gaat Nijeveen deel uitmaken van Meppel. Het noordelijk deel van de nieuwe wijk Danninge Erve moest...