Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk

Archief nieuwsbericht | 25 juni | 10 september 2018

De gemeente Molenwaard schrijft de openbare prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk uit voor het ontwerp van een gastvrije waterentree naar het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. De groei van het (internationale) toerisme naar Nederland is een trend die al jaren aanhoudt. Goed voor onze economie, maar soms minder plezierig voor inwoners van steden en dorpen zoals Amsterdam, Giethoorn en Kinderdijk. Ook rondom het Werelderfgoed Kinderdijk werd in 2014 deze ontwikkeling gesignaleerd. In 2017 bezochten zo’n 250.000 bezoekers Kinderdijk over water en dat aantal stijgt jaarlijks met zo’n 20.000 passagiers. Hoe zorgen we ervoor dat het groeiende aantal bezoekers dat via de Lek komt op een Werelderfgoed-waardige manier wordt ontvangen en op een veilige en comfortabele manier het molengebied kan bereiken? En hoe passeren de bezoekers die vooral oog hebben voor de molens aan de landzijde de soms drukke en smalle Lekdijk?

Prijsvraag
Met de prijsvraag wordt gevraagd om een logische, innovatieve, integrale en realiseerbare oplossing voor een veilige en comfortabele manier waarop de bezoekersstromen vanaf het water van en naar het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen worden geleid, die recht doet aan het Werelderfgoed Kinderdijk als icoon van het Nederlandse waterbeheer. De prijsvraag staat open voor (teams van) ruimtelijke professionals zoals landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen, civiel technici etc. De prijsvraag verloopt in twee ronden. In de eerste ronde wordt gevraagd om een visie op de opgave. De jury selecteert vijf inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde; de inzenders ontvangen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten van € 12.500 excl. btw. Uit deze plannen kiest de jury een winnaar.
De prijsvraag is op TED en TenderNed gepubliceerd en verloopt digitaal volgens het reglement Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk dat hiernaast is te downloaden.

Vervolg
In het vervolg op de prijsvraag nodigt de gemeente Molenwaard de winnaar uit om diens ontwerp in nauwe samenspraak met de opdrachtgever nader uit te werken tot een voorlopig ontwerp; hiervoor is een vergoeding van € 20.000 excl. btw beschikbaar. Dit ontwerp zal als uitgangspunt dienen om de benodigde financiering voor de realisatie te verkrijgen.

Resultaat eerste ronde
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag is bekend gemaakt op 16 oktober 2018.

Jury
De inzendingen voor de prijsvraag worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, zonder stemrecht). De jury bestaat verder uit:

  • Yttje Feddes, Feddes Olthof Landschapsarchitecten, vm Rijksadviseur voor het Landschap
  • Bas Jonkman, Hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft
  • Robin de Lange, directeur Ouwehands Dierenpark
  • Dorus Meurs, architect M&DB Architecten, winnaar prijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk
  • Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Secretaris van de jury is Cilly Jansen, m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.

De Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk wordt uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. Op verzoek van de gemeente Molenwaard wordt de prijsvraag georganiseerd door Architectuur Lokaal.