Prijsvraag Drijvend havenkantoor Haarlem met boothuis

nieuwsbericht | 29 oktober 2021, update 30 november 2021

De gemeente Haarlem zoekt een architect voor het ontwerp van een drijvend Havenkantoor met boothuis. Het huidige Havenkantoor voldoet niet meer aan de huidige normen en bedrijfsvoering van de Havendienst. Daarom wordt het vervangen door een nieuw te bouwen toekomstbestendig drijvend Havenkantoor op een centrale, zichtbare locatie aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Werfstraat in Haarlem-Noord. Voor deze opgave schrijft de gemeente Haarlem een openbare projectprijsvraag uit onder architecten. Zij is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag met de intentie om het winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren. De gemeente kan zich goed voorstellen dat deze relatief kleine opgave juist voor kleinere architectenbureaus en nieuwe generaties ontwerpers een mooie opgave is. De prijsvraag wordt uitgeschreven in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Ambities
Huisvesting van de Havendienst in één kantoor is nu en in de toekomst van belang zodat de slagkracht, interne communicatie en samenwerking behouden blijft. Voor goede uitvoering van de taken van de Havendienst is kennisuitwisseling tussen verschillende organisatieonderdelen van belang, zeker in geval van calamiteiten. Ook is van belang dat de Havendienst als één kantoor zichtbaar en herkenbaar is voor de omgeving, waar klanten met vragen terecht kunnen en de Havendienst als ‘gastvrije en duurzame huismeester’ kan optreden.
Gelet op de groei van Haarlem is nog onbekend hoe groot de Havendienst in de toekomst precies is. Het is daarom van belang dat het gebouw toekomstbestendig is.

Opgave
Gevraagd wordt om een innovatief en creatief ontwerpvoorstel voor toekomstbestendige en energieneutrale huisvesting van een nieuw te bouwen drijvend Havenkantoor van hoge architectonische kwaliteit. Het voorstel is gebaseerd op een heldere visie op drijvende bouwwerken. Het gebouw is alzijdig, sluit aan op de structuur van het omringende stedelijke weefsel en levert een positieve bijdrage aan de verblijfskwaliteit van de kade langs het Spaarne. Een boothuis met werkplaats maakt deel uit van de opgave, evenals een voor de aanlopende schepen makkelijk bereikbare en goed zichtbare mogelijkheid om aan te leggen in de directe nabijheid van het nieuw havenkantoor. Het ontwerp is realistisch, haalbaar en betaalbaar en sluit aan op de gemeentelijke visie op het gebied van duurzaamheid.

Deelname en reglement
De procedure betreft een openbare projectprijsvraag in twee ronden, die wordt uitgeschreven onder architecten.
De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Prijsvraag Drijvend havenkantoor Haarlem met boothuis. Dit reglement en de bijlagen zijn hiernaast te downloaden. De procedure is aangekondigd op TenderNed.

Vragen en antwoorden
De vragenronde is gesloten op 12 november. Op 15 november is de Nota van inlichtingen gepubliceerd. Deze Nota bevat alle vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop (zie bijlage 8). Op 25 november is een Nota van inlichtingen (bijlage 10) gepubliceerd met een vraag die na sluiting van de vragenronde is ontvangen en het antwoord daarop.

Locatiebezoek
De locatie voor het nieuwe Havenkantoor kan op eigen gelegenheid worden bezocht. Het parkeerdek van Rataplan een interessante plek is om de situatie in ogenschouw te nemen.
Let op: de locatie van het bestaande Havenkantoor is openbaar, maar het is niet de bedoeling dat men fotografeert door het glas van de informatiebalie naar de bestaande kantoorplekken waar mensen werken.

Eerste ronde van de prijsvraag
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury drie inzendingen die het best beoordeeld worden.
De inzendtermijn voor de eerste ronde is gesloten op dinsdag 30 november 2021 om 12.00 uur (middag).

Tweede ronde van de prijsvraag
De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde, waarin aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. De jury wijst één winnaar en één runner-up aan. De gemeente stelt een tegemoetkoming in de kosten van € 5.000 excl. btw ter beschikking aan elk van de drie deelnemers aan de tweede ronde, mits een geldige inzending is gedaan.
De gemeente is van plan om de inzendingen voorafgaand aan de besluitvorming tentoon te stellen. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de voorstellen geven. De reacties worden ter beschikking gesteld aan de jury.

Vervolg
De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en is voornemens om aan de winnaar een vervolgopdracht te verstrekken.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit:
Willem Hein Schenk, Stadsarchitect van de gemeente Haarlem (voorzitter)
Erik Boontjes, Waternet
Marlies van Diest, Van Diest Ontwerp
Laetitia Ouillet, eRiskgroup
Dennis de Waart, DeDAKKAS Haarlem
Secretaris van de jury is Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.