Plattelandsvernieuwing: alle winnaars prijsvraag Brood en Spelen starten met uitvoering

nieuwsbericht | 7 februari 2019

Foto: Rufus de Vries

Gisteren presenteerden de zestien winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen hun uitgewerkte plannen tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Met de Manifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’ is de prijsvraag afgesloten. "Tegelijk is het een begin", benadrukte Rijksbouwmeester Floris Alkemade, die de prijsvraag vanuit het College van Rijksadviseurs en samen met vele lokale partners uitschreef. "Nu komt het aan op uitvoering". Winnaars, gemeenten en provincies bleken al met elkaar in gesprek te zijn over het vervolg, waartoe de nodige toezeggingen zijn gedaan. Een aantal teams is zelfs al gestart met de uitvoering van hun plan. Alkemade beloofde de teams in de praktijk te volgen en zo nodig een helpende hand toe te steken.

Zestien winnaars
De zestien winnaars van de prijsvraag toonden een rijk palet aan innovatieve ideeën om urgente vragen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en mobiliteit, en de verduurzaming van het buitengebied het hoofd te bieden. Dominant zijn de projecten die voedselproductie combineren met natuurontwikkeling. Ook zijn er voorstellen die inzetten op verkorting van de keten van producent naar consument. Kringlooplandbouw, transformatie van bestaande erven en plannen geënt op het landgoedmodel zijn andere thema's die meerdere teams hebben uitgewerkt.

Sloopbonusregeling
Betrokken provincies en gemeenten committeerden zich aan het vervolg. Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën van Noord-Brabant zegde toe alle teams in zijn provincie te bezoeken. Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel, zal met de inzenders van alle negentien plannen in de provincie - dus niet alleen de winnaars - in gesprek gaan om de plannen verder te brengen. Peter van de Wiel, wethouder van Boxtel, kondigde met verwijzing naar het plan Productief Peppelland aan dat Boxtel twee gebouwen van populierenhout zal gaan bouwen en de gemeente Zundert heeft zich uitgesproken voor de sloopbonusregeling die in het plan Hofstede aan de Dreef is voorgesteld om leegstand tegen te gaan.

Tentoonstellingen & magazine
Bij de slotmanifestatie plaatste Louise Fresco, voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen University & Research, de opbrengst van Brood en Spelen in een breder perspectief. "Het verhaal van Brood en Spelen gaat niet alleen over nostalgie, over kleinschaligheid. Het moet ook een hunkering naar de toekomst omvatten". Naast de expositie van de zestien plannen was de tentoonstelling Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs te zien. "Het Panorama laat een Nederland zien waar je naar kunt verlangen. Juist deze generatie kan op zoveel domeinen een beslissende verandering in gang zetten", aldus Floris Alkemade.
De prijsvraagplannen zijn gepubliceerd in een magazine en de tentoonstelling zal de komende weken te zien zijn in een aantal gemeenten.

Meer weten?
Alle informatie over de plannen, de voortgang, de tentoonstelling en het magazine is te vinden op www.prijsvraagbroodenspelen.nl

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University & Research en het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Architectuur Lokaal werkte mee aan de uitvoering van de prijsvraag.