Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag

nieuwsbericht | prijsvraag | 22 juli 2016

KruiwagenVoor het project Proeftuin Erasmusveld in Den Haag is gebiedsontwikkelaar BPD op zoek naar een enthousiast ontwerpteam met affiniteit met de thema’s duurzaamheid, gezondheid en collectiviteit. Aan de rand van Den Haag Zuidwest en Wateringse Veld wordt Proeftuin Erasmusveld ontwikkeld. De ambitie is om hier een duurzame leefomgeving te creëren met ongeveer 350 woningen, waar ‘gezond’, ‘stads’ en ‘samen’ de norm is. BPD wil met deze prijsvraag een ontwerpteam selecteren met passende inspirerende ideeën voor de stedenbouw, het landschap en de architectuur van de beoogde nieuwbouwlocatie. Zij maakt graag kennis met potentiële nieuwe ontwerppartners met innovatieve ideeën.

Achtergrond
Het ontwikkelgebied Erasmusveld in Den Haag bestaat uit sportvelden, volkstuinen, openbare ruimte en bestaande en nieuw te realiseren woonbuurten. De gemeente streeft naar herontwikkeling van dit gebied tot een duurzame, stedelijke woonwijk en stelde hiertoe in 2008 een Masterplan vast. BPD maakt samen met de gemeente Den Haag deel uit van de Ontwikkelcombinatie OCWV (Ontwikkelcombinatie Wateringse Veld) en is betrokken bij de ontwikkeling van Proeftuin Erasmusveld, één van de woonbuurten van Erasmusveld: het gebied tussen de Erasmusweg, Noordweg, Leyweg en Laan van Wateringse Veld.

Prijsvraag
BPD schrijft een prijsvraag uit waarin gevraagd wordt om een overkoepelende visie op Proeftuin Erasmusveld, uitgaande van de kernwaarden ‘gezond’, ‘stads’ en ’samenleven’. De visie geeft weer hoe de uitwerking van de drie kernwaarden past bij het type bewoners van het gebied. De visie heeft betrekking op stedenbouw, landschap, gebouwen- en woningarchitectuur voor het deelgebied fase 1 (circa 100 woningen) van Proeftuin Erasmusveld en draagt bij aan de totstandkoming van een duurzame stedelijke woonwijk. De visie is uitvoerbaar en toekomstbestendig.

Procedure
De prijsvraag verloopt volgens het reglement Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag.
De procedure bestaat uit een openbare ideeënprijsvraag, gevolgd door een selectieprocedure zoals bij BPD gebruikelijk, waarna het voornemen is een opdracht te verstrekken:

  • Prijsvraag: aan de deelnemers wordt gevraagd een visie op de te ontwikkelen locatie in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een jury maximaal vier inzendingen. Hiermee wordt de prijsvraag afgesloten.
  • Selectieprocedure BPD: na afloop van de prijsvraag worden de inzenders van de geselecteerde visies door BPD uitgenodigd, hun inzending uit te werken tot een schetsontwerp en te presenteren. Voor de uitwerking van de visie wordt aan elk van de deelnemende teams een ontwerpvergoeding verstrekt van € 4.000 excl. btw. De procedure verloopt volgens de reguliere selectieprocedure van BPD.
  • Opdracht: De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en het team dat als beste wordt aangewezen een vervolgopdracht te verstrekken.

Deelname
Deelname aan de prijsvraag is voorbehouden aan professionele ontwerpers. Deelname als multidisciplinair team, waarin in ieder geval de disciplines architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn vertegenwoordigd, wordt nadrukkelijk aanbevolen. Bij het vervolg op de prijsvraag is betrokkenheid van ontwerpers met concrete werkervaring van belang.

Vragen en antwoorden
Op 12 augustus 2016 is een Nota van inlichtingen gepubliceerd in vervolg op vragen, die tot 8 augustus waren gesteld. Op 24 augustus 2016 vond een informatiebijeenkomst op locatie plaats voor geïnteresseerden.
De vragenronde is gesloten op 24 augustus om 23.00 uur. Het verslag van de informatiebijeenkomst bestaat uit de presentaties van Wicher Mol (BPD) en Vincent Kompier, plus een tweede Nota van inlichtingen die op 29 augustus 2016 is gepubliceerd. Deze drie documenten zijn hiernaast te downloaden.

Inzendingen
De inzendtermijn is gesloten op 30 september om 12:00 uur. Er zijn 64 inzendingen ontvangen.

Jury
Bij de beoordeling worden als beoordelingscriteria gehanteerd: innovatie, ruimtelijke vormgeving, visie op de toekomstige bewoners en gebruikers en het realiteitsgehalte. De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit Rosalie de Boer (ontwikkelingsmanager BPD; voorzitter, zonder stemrecht), Erik Pasveer (hoofd Stedenbouw en Planologie gemeente Den Haag), Paul de Ruiter (Paul de Ruiter Architects), Cor Wagenaar (bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid Rijksuniversiteit Groningen), Jooske Baris (directeur Platform STAD, Den Haag), Wijnand Bouw (Bosch Slabbers, stedenbouwkundige hoofdstructuur hele gebied) en Hans Hugo Smit (gebiedsmarketeer en conceptontwikkelaar BPD).
Secretaris van de prijsvraag is Vincent Kompier, Architectuur Lokaal (zonder stemrecht).