Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Archief nieuwsbericht | 9 maart 2017 | 9 maart - 21 juli 2017

De parkeervoorziening aan de hoofdentree van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam moet worden vervangen. Veranderende omstandigheden in de nabije omgeving, zoals afnemende vastgoedkansen, ontwikkelingen Amstel III en NS-plein, bieden de mogelijkheid om deze opgave in een breder kader te zien. In een nieuw te ontwikkelen stedenbouwkundige visie voor het voorgebied van het AMC kunnen de logistiek, de (openbare) ruimte, het vastgoed en de relatie met de directe omgeving opnieuw gedefinieerd worden. Daarom schrijft het AMC de Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein uit. Het AMC wil tot realisatie van het winnend ontwerp komen en vervult daarbij de rol van opdrachtgever. De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Met deze prijsvraag vraagt het AMC om een voorstel voor de herontwikkeling van het voorterrein aan de noordoostelijke zijde van het hoofdgebouw en de realisatie van een nieuwe entreepartij, waardoor een obstakelvrije verbinding wordt gecreëerd tussen de openbare binnenruimte en een groener, parkachtiger, voorgebied met verblijfsruimte voor patiënten en bezoekers en voor studenten en medewerkers van het AMC. Vanzelfsprekend gelden gebruik en toegankelijkheid ook voor buurtbewoners en werkenden uit de omgeving.

Prijsvraag & reglement
De Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam is een openbare projectprijsvraag die verloopt in twee ronden.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen. De inzenders hiervan worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen wordt gevraagd hun visie uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. Uit deze inzendingen wordt één ontwerp als winnend plan geselecteerd.
In het vervolg op de prijsvraag is het de bedoeling dat het ontwerp door de winnaar wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp voor de onderdelen landschap, parkeren en verbinding OV-knoop Holendrecht en een definitief ontwerp voor het gebouw. De uitschrijver stelt een tegemoetkoming in de kosten ter beschikking aan elk van de niet-winnende teams uit de tweede ronde van € 10.330 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits zij een geldige inzending hebben gedaan. De prijsvraag verloopt geheel digitaal, volgens het reglement Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam dat u hiernaast kunt downloaden.
De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed, kenmerk 133380.

Deelname
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten.
De registratie voor deelname is gesloten op 24 april 2017 om 12.00 uur (middag).
De inzendtermijn voor de eerste ronde sluit op 26 april 2017 om 12.00 uur (middag).

Informatiebijeenkomst en vragen
Op donderdag 23 maart 2017 vond een informatiebijeenkomst plaats in het AMC. Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd als Bijlage 6 Verslag informatiebijeenkomst 23 maart 2017. De presentatie is hiernaast opgenomen onder Bijlage 7 Presentatie informatiebijeenkomst 23 maart 2017.
De mogelijkheid tot het stellen van vragen is gesloten op 31 maart 2017 om 12.00 uur (middag). De nota van inlichtingen is op 4 april 2017 op deze webpagina gepubliceerd.
Donderdag 6 april 2017 is een tweede nota van inlichtingen met aanvullende informatie gepubliceerd.
Maandag 8 mei 2017 is een derde nota van inlichtingen gepubliceerd.

Beoordeling inzendingen
De inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, integraliteit, innovatie, haalbaarheid en duurzaamheid. De jury, onder voorzitterschap van Maas Jan Heineman voorzitter Raad van Bestuur AMC, bestaat verder uit  Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Ton Schaap senior stedenbouwkundige Amsterdam, Emile Spek directeur Directoraat Huisvesting en Techniek AMC en Bart Pijpers, cliëntenraad AMC.
Ed de Klerk, projectmanager Directoraat Huisvesting en Techniek AMC, is secretaris van de prijsvraag; ondersteuning wordt verleend door Cilly Jansen en Vincent Kompier, Architectuur Lokaal; allen zonder stemrecht.