Open Oproep Challenge circulaire werklocaties 2050

nieuwsbericht | 13 november 2018

De Provincie Noord-Holland wil samen met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) een impuls geven aan de ontwikkeling van de werklocatie van de toekomst. Inzet: inspelen op de uitdagingen vanuit de transitie naar een circulaire economie door de organisatie van de Challenge circulaire werklocaties 2050. Met deze Challenge willen zij het denken over en de ontwikkeling van toekomstige (circulaire) werklocaties op een hoger niveau tillen. De Provincie is dan vooral benieuwd naar de ideeën over de invloed van circulaire economie op de organisatie van economische productieprocessen en wat dit betekent voor werklocaties in 2050.
Professionals vanuit de kennisvelden van ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken worden uitgedaagd om deel te nemen aan een meerdaags atelier in januari 2019, onder begeleiding van experts Maurits de Hoog (stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam), Wim van Lieshout (directeur Waste and Energy STrategies WEST) en Carlo van de Weijer (hoofd Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven), om kennis en inzicht te versterken voor de transitie naar circulaire werklocaties.

Waarom deze challenge?
De circulaire economie en andere technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor toekomstige bedrijven- en kantoorlocaties (werklocaties). Denk daarbij aan het ruimtelijk en functioneel ontwerp op gebouw- en gebiedsniveau, aan samenwerking tussen de bedrijven zoals in de vorm van uitwisseling van restmaterialen, energie en kennis, belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, wisselwerking met de omgeving, mobiliteit en logistiek, digitale toepassingen en productietechnieken (zoals robotisering) en het nieuwe werken.
De Provincie Noord-Holland, SADC en SKBN willen hun kennis op dit gebied versterken omdat de impact van circulaire economie en andere ontwikkelingen nog niet of nauwelijks onderwerp van onderzoek, ontwerp en debat in de vastgoedwereld is. Gezien de aard van bestaande locaties en doorlooptijd van nieuwe gebiedsontwikkelingen is het urgent de toekomst van werklocaties nu al nadrukkelijk aan de orde te stellen. Is er de komende decennia nog wel behoefte aan werklocaties in hun huidige vorm of aan heel andere soorten gebouwen en gebieden?

Doel van de challenge
Doelstellingen van de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 zijn:

  • Ontwikkelen van kennis en opdoen van inspiratie voor de vraag hoe de werklocatie in 2050 en een succesvolle transitie naar een duurzame circulaire economie eruit zien.
  • Onderzoeken van de impact van de circulaire economie en andere ontwikkelingen op werklocaties.
  • Vertalen hiervan in inspirerende programma's, concepten en beelden.
  • Formuleren van een strategie om in de toekomst aantrekkelijke en concurrerende werkomgevingen voor bedrijven, klanten en werknemers te ontwikkelen en te beheren.
  • Genereren van brede publiciteit over de resultaten, zodat publieke en private partijen hier bij de beleids- en planvorming hun voordeel mee kunnen doen.

Deelname aan het atelier
De selectieprocedure voor deelname bestaat uit twee fasen: een voorselectie en een atelier.

  • Voor de voorselectie worden, via deze open oproep, zowel teams als individuele professionals uitgenodigd om een motivatie voor deelname en een portfolio, bestaande uit bedrijfsmatige gegevens en referentieprojecten, in te sturen. Een selectiecommissie selecteert maximaal 12 deelnemers. Hiermee wordt de voorselectie afgesloten. Voor de inzending in de voorselectie is geen vergoeding beschikbaar. De inzendtermijn voor de voorselectie is op 18 december 2018 om 12.00 uur gesloten.
  • Voor het ontwikkelen van een visie, strategie en verbeelding van circulaire werklocaties 2050 wordt een vierdaags atelier georganiseerd. Daartoe worden met de 12 geselecteerden drie multidisciplinaire teams gevormd. De teams bestaan, naast ontwerpers, uit experts op kennisvelden die een relatie hebben met circulaire economie. Tegen deze achtergrond wordt het atelier begeleid door enkele mentoren die experts zijn op kennisvelden die relatie hebben met de circulaire economie en andere ontwikkelingen. Waar nodig worden ook inleiders ingezet die informatie kunnen geven op specifieke, nader te bepalen vakgebieden. Voor elk van de 12 deelnemers aan het atelier wordt een vergoeding van € 3.500 excl. btw ter beschikking gesteld, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. In het vervolg worden de resultaten van het atelier begin 2019 intensief gecommuniceerd, onder meer via een publicatie, een tentoonstelling en een symposium.

Reglement en informatie
Alle informatie over de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 is te vinden in het reglement, dat hiernaast kan worden gedownload. De vragenronde is gesloten op 26 november 2018; de antwoorden op de vragen zijn gepubliceerd in de nota's van inlichtingen die hiernaast kunnen worden gedownload.
De inzendtermijn voor de voorselectie is op 18 december 2018 om 12.00 uur gesloten.

Schiphol Area Development Company (SADC) ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus. SADC heeft vier aandeelhouders (elk voor 25%): de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group.

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is als platform van ontwikkelingsmaatschappijen en overheden verantwoordelijk voor onderzoek, kennisuitwisseling en debat rond werklocaties. Jaarlijks organiseert SKBN hiertoe het nationale BT (Bedrijventerreinen) Congres, dat veel bekendheid en aanzien heeft onder de professionals van bedrijvenontwikkeling.

Provincie Noord-Holland heeft Architectuur Lokaal gevraagd om, in samenwerking met Jan Rutten Communicatie, de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 te begeleiden. De procedure verloopt conform een Open Oproep op basis van portfolio, gebaseerd op Kompas bij prijsvragen.