In opdracht van Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland op verkenning in Amsterdam

Archief excursie | 22 maart 2002 | Amsterdam
Woonzorg Nederland hecht er waarde aan dat haar medewerkers zicht hebben op de factoren die bijdragen aan het tot stand komen van een goed ontwerp. Met deze kennis kunnen zij hun rol als opdrachtgever beter vervullen. Daarom werd aan Architectuur Lokaal gevraagd een excursie te organiseren voor...