In opdracht van Woningstichting Leusden

Dorpsontwikkeling Achterveld

excursie | discussie | 2007 | Kasteel Groeneveld Baarn
Programma met discussies en excursie over de toekomstige centrumontwikkeling van het dorp Achterveld in de gemeente Leusden. Woningstichting Leusden staat met de gemeente Leusden, de dorpsraad van Achterveld en Alliantie Eemland voor de opgave om in het dorp Achterveld een centrumontwikkeling te...

ABEL in Leusden

Archief excursie | 18 oktober 2000 | Leusden
Woningstichting Leusden bood de gemeente Leusden een studiedag aan in het kader van de publicatie van de ontwikkelingsvisie voor Leusden, en naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Woningstichting. De Woningstichting vroeg Architectuur Lokaal...