In opdracht van Stimuleringsfonds voor Architectuur

De periferie centraal

Archief onderzoek | 1994
Onderzoek van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Architectuur Lokaal en S@M naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties. De VINEX bouwopgave van 1 miljoen woningen in tien jaar (cijfers uit 1993) vroeg om een visie op...