In opdracht van Stichting Ronde van het Groene Hart

Debatten in het Groene Hart #7: Het Groene Hart is van Mij!

Archief slotsymposium | 20 maart 2008 | Woerden
Slotsymposium na een wekenlange verkenning van lokale issues in het Groene Hart. In het slotsymposium werden vragen opgeworpen en conclusies getrokken die betrekking hebben op het Groene Hart in zijn geheel. De plaatselijke cases werden gekoppeld aan de landelijke groene hartthema's.Regie en...

Debatten in het Groene Hart #6: Transformatie Merwedezone

Archief debat | 13 maart 2008 | De Lockhorst | Sliedrecht
Hoe verhouden natuur, recreatie, cultuurhistorie, bedrijvigheid, woningbouw en landbouw zich tot elkaar? Wegen de belangen van de dorpen even zwaar als die van de steden? De Merwedezone ligt aan de zuidrand van het Groene Hart. De grens wordt bepaald door de A15. Rijdende over deze...

Debatten in het Groene Hart #5: Garnalen uit het Groene Hart

Archief debat | 6 maart 2008 | Geitenzuivelboerderij De Bikkerhoeve
  Welke gevolgen heeft verziltende grond voor het landschap en het gebruik ervan? Moeten boeren gaan nadenken over andere bedrijfsvoering? Zeegroenten- en gewassen, zoals spelt en lamsoor, verwacht je niet direct in het Groene Hart. Op dit moment groeien zilte groenten alleen in...

Debatten in het Groene Hart #4: Uit het hart uit het oog

Archief debat | 28 februari 2008 | AC De Meern | Utrecht
In de beschermingsstrategie wordt het grondgebied van het Groene Hart steeds kleiner. Is het niet veel duurzamer, lucratiever en beter te sturen wanneer bouwlocaties juist wel onderdeel blijven uitmaken van het Groene Hart?De gemeente Utrecht heeft toestemming om locaties te zoeken voor  woningen...

Debatten in het Groene Hart #3: Hoeveel golfballen eet een koe?

Archief debat | 21 februari 2008 | Bibliotheek | Amstelveen
Hoe groen is een golfbaan? Of hoe maak je hem groen? Is een golfbaan een goede garantie voor de openheid van het landschap of is het een allesbehalve natuurlijk element daarin? In december 2007 stemde Provinciale Staten tegen een streekplanwijziging. Daarmee werd het plan voor een golfbaan...

Debatten in het Groene Hart #2: Het uitzicht van de starter

Archief debat | 13 februari 2008 | Jachthaven Noorderhem | Roelofarendsveen
Plan Braassemerland voorziet in 2400 nieuwe woningen, met extra aandacht voor starters en senioren. Na realisatie heeft Roelofarendsveen bijna twee keer zoveel inwoners. Centraal stond de vraag: Hoe past dat plan in de openheid van het landschap? Met medewerking van onder...

Debatten in het Groene Hart #1: Raften in het Groene Hart

Archief debat | 7 februari 2008 | Dutch Water Dreams | Zoetermeer
Hoe verhoudt vrijetijdsbesteding zich tot het omringende landschap? Wat is de relatie met het Groene Hart? De gemeente Zoetermeer heeft vrijetijdsbesteding (leisure) tot het bindende element van gemeentelijk beleid gemaakt. Leisure is fun, basis, groen en blauw, sfeergericht. Vijf locaties...

Debatten in het Groene Hart

Archief cultuurprogramma | februari en maart 2008 | diverse locaties
Zes lokale debatten op locatie langs de randen van het Groene Hart en één landelijk symposium in Woerden in februari en maart als opmaat voor de Campina Ronde van het Groene Hart. Op 23 maart 2008 werd de tweede Campina Ronde van het Groene Hart verreden. Het idee om een wielerronde te...

Ronde van het Groene Hart 2007

Archief manifestatie | 25 maart 2007
Dit wielertopsportevenement is tevens een manifestatie voor cultuur en ruimtelijke ordening. De registratie van de tour brengt ook de potenties van het Groene Hart op het gebied van wonen, recreatie, cultuur, sport, waterberging en nieuwe vormen van landbouw onder de aandacht. De Ronde van...