In opdracht van NAi

‘New Harloheim’ Ymere NAi Prijsvraag 2011

Archief prijsvraag | 13 oktober 2011: prijsuitreiking
Twee jaarlijkse prijsvraag. Deze editie staat in het teken van de rol die Haarlem speelt in de Metropoolregio Amsterdam. Architectuur Lokaal is penvoerder van de jury. Ymere NAi Prijs Sinds 1999 schrijft woningcorporatie Ymere iedere twee jaar een prijsvraag uit voor architectuur, beeldende...

Architects Talk

Archief bijeenkomst | 9 juni 2011 | NAi | Rotterdam
In de maandelijkse Architects Talk van het NAi staat de praktijk van de ontwerper centraal, niet zozeer opgevat als een verzameling gerealiseerde gebouwen of projecten, maar als een ontwerppraktijk met aandacht voor inspiraties, aspiraties, motivaties, conceptueel kader en positionering. In...