In opdracht van Ministerie van EL&I (vh EZ en LNV)

Vijf nominaties Gouden Piramide 2012 bekend

Archief nieuwsbericht |1 mei 2012 | mei 2012
Onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft de jury uit 69 inzendingen, vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2012, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Het thema van deze ronde is architectuur. De genomineerde opdrachtgevers en hun projecten...

3e EU Aanbestedingendag: Innovatief aanbesteden kan beter

Archief bijeenkomst | 24 november 2011 | Amersfoort
De EU Commissie constateert dat de website ontwerpwedstrijden.nl de meest toegankelijke aanbestedingsportal van Nederland is.* Maar daarmee zijn we er nog niet. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden zet zijn acties ter verbetering van de aanbestedingen aan architecten en...

Er komt iets van de grond

Archief publicatie | 14 oktober 2009
Publicatie over kwaliteitsteams, landschapscoördinatoren en het veranderende Nederlandse landschap, met fotografie van Theo Baart. In de Van Dale is de landschapscoördinator niet te vinden, maar in tal van gemeenten is hij een bekende figuur. Vaak houdt zijn werk verband met de gemeentelijke...

Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen

Archief prijsvraag | 7 juni 2006
  Openbare ideeënprijsvraag voor de herstructurering van binnenstedelijke bedrijventerreinen, uitgeschreven door de Staatssecretaris van Economische Zaken. De Juiste Mix: ideeën voor verbetering op een rij Veel bestaande bedrijventerreinen moeten worden opgeknapt, maar het loopt...

PANORAMA NL<>SC in Glasgow

Archief bijeenkomst | 30 en 31 maart 2007
Expertmeeting The Netherlands - Scotland on landscape Scotland is famous for its vast amounts of historic landscape and rural areas.  These have been well preserved over the centuries due to a consistent landscape policy, either official or implicit. The Dutch, by contrast, are known for...

Greenports als landschap

Archief onderzoek | 2006
Onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV naar de stimuleringsmogelijkheden voor opdrachtgevers en ontwerpers bij de ontwikkeling van Greenports. Het Actieprogramma Ruimte en Cultuur benoemt de Greenports als een belangrijke lokale ontwerpopgave die is gekoppeld aan het rijksbeleid...

Het LOP Revisited

Archief debat | 27 januari 2005 | Kasteel Groenevelt | Baarn
Debat met het Ministerie van LNV voor gemeenten die werken aan een landschapsontwikkelingsplan (LOP). Architectuur Lokaal stelde in de eerste helft van 2003 aan het Ministerie van LNV voor om in 2004 onder het motto ´het LOP revisited´ een debat te organiseren voor gemeenten die...

De Nieuwe Hollandse Waterlinie #2

Archief bijeenkomst | 26 november 2003
Discussiemiddag Linieperspectief Gooi- en Vechtstreek voor gemeenten aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Muiden, Naarden en Weesp. Het Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om een aantal discussies te organiseren voor...

Op Rubberen Laarzen #3

Archief studiedag | 27 juni 2003
Studiedag reconstructie en landschapsontwikkeling in de reconstructiegebieden. De intensieve veehouderij zal de komende jaren sterk moeten inkrimpen. Dit heeft verstrekkende gevolgen op zowel sociaal, economisch als ruimtelijk gebied. Daarom nam de rijksoverheid binnen het architectuurbeleid...

Op Rubberen Laarzen #2

Archief studiedag | 28 november 2002
Studiedag over landschapsontwikkeling in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op een lang strook land tussen het IJsselmeer en de Biesbosch, zijn de restanten te vinden van een linie die het westen van het land onbereikbaar moest maken voor invallende legers. In de 150 jaar voorafgaand aan de...