Ontwikkelcompetitie Herontwikkeling Kastanjelaan 10-12 Helvoirt

nieuwsbericht | 28 oktober 2020

Vandaag heeft de gemeente Haaren de ontwikkelcompetitie Herontwikkeling Kastanjelaan 10-12 Helvoirt uitgeschreven. De Oude Dr. Landmanschool en de naastgelegen voormalige directeurswoning zijn karakteristieke, beeldbepalende panden in Helvoirt. Voor de herontwikkeling van deze panden nodigt de gemeente ontwikkelende partijen en architecten uit om met een aansprekend en realiseerbaar ontwikkelvoorstel te komen, waarbij ontwerpkwaliteit en maatschappelijk rendement belangrijker zijn dan winstmaximalisatie. De gemeente vindt het belangrijk dat de panden een maatschappelijke bestemming krijgen waar het dorp iets aan heeft. Met de winnaar van de competitie zal de gemeente een koop-ontwikkelovereenkomst sluiten, zodat het winnende voorstel wordt gerealiseerd. De ontwikkelcompetitie wordt samen met Architectuur Lokaal georganiseerd.

Voormalige school en directeurswoning
De Oude Dr. Landmanschool en de voormalige directeurswoning werden ruim honderd jaar geleden gebouwd. Het huis en de voorgevel van de school zijn gemeentelijke monumenten. Tien jaar geleden kwamen de gebouwen leeg te staan. Momenteel wordt de school tijdelijk verhuurd aan verenigingen. Het gebouw wordt gebruikt door een aantal verenigingen: de harmonie Kunst Adelt, de boekenclub, een kledingmarkt en de EHBO-vereniging; hiernaast huurt een kunstenaar er een atelier. Het gebruik door harmonie Kunst Adelt wordt voortgezet.

Opgave
Met de ontwikkelcompetitie zoekt de gemeente Haaren naar een creatief, hoogwaardig en duurzaam voorstel voor de herontwikkeling van de Oude Dr. Landmanschool en naastgelegen directeurswoning, dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Helvoirt. Het versterkt de identiteit van het gebied, voorziet in een sociaal maatschappelijke functie en getuigt van hoge architectonische kwaliteit. De monumentale voorgevels van beide panden blijven ongewijzigd behouden. Voorstellen op het gebied van duurzaamheid, zoals energieneutraliteit, circulariteit en klimaatadaptatie en binnenklimaat maken deel uit van de opgave. Het voorstel gaat gepaard met een financiële bieding.

Deelname en reglement
Deelname aan de competitie staat open voor teams van ontwikkelende partijen en architecten. De procedure verloopt geheel digitaal volgens het reglement 'Ontwikkelcompetitie Herontwikkeling Kastanjelaan 10-12 Helvoirt'. Het reglement en bijlagen zijn hiernaast te downloaden.
De procedure is aangekondigd op TenderNed.

Informatie en vragen
De uitschrijver heeft de deelnemers tot en met 12 november 2020 in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken en vragen te stellen over de competitie. De vragen zijn beantwoord in twee Nota's van inlichtingen (bijlagen 20 en 23).
NB: Bijlagen 17 en 18 zijn aangepast; bijlagen 21 en 22 zijn toegevoegd.

Voorselectie
De selectieprocedure betreft een openbare ontwikkelcompetitie met voorselectie. Voor de voorselectie kunnen teams van ontwikkelende partijen en architecten zich aanmelden door een korte motivatie voor hun voornemen tot herontwikkeling en een portfolio te sturen aan bram.talman@arch-lokaal.nl.
De aanmeldingstermijn is gesloten op maandag 30 november 2020 om 10.00 uur.

Presentatie
De aanmeldingen worden geselecteerd door een selectiecommissie bestaande uit Annemariken Hilberink, Hilberink Bosch Architecten (voorzitter), Ruurd Breddels, Breddels Consultancy, Vincent van Rijsewijk, SOOH, Martien Vromans, wethouder gemeente Haaren en Joan van den Akker, gemeentesecretaris Haaren.
De commissie selecteert maximaal acht aanmeldingen. De inzenders hiervan worden door de uitschrijver uitgenodigd voor een presentatie op 16 december 2020 waarbij zij hun aanmelding individueel kunnen toelichten aan de selectiecommissie. Op basis hiervan selecteert de commissie maximaal drie teams die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de competitie.

Competitie
De geselecteerde teams worden uitgenodigd voor deelname aan de competitie waarin aan hen om een schetsontwerp, businesscase en financiële bieding wordt gevraagd. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, die één van de inzendingen aanwijst als winnend plan en één als runner up.
De gemeente is van plan om de inzendingen voorafgaand aan de besluitvorming tentoon te stellen. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de voorstellen geven. De reacties worden ter beschikking gesteld aan de jury.
De jury bestaat uit Floris Alkemade, architect FAA (voorzitter); Peter Blankenstein, onafhankelijk adviseur wonen en zorg, en Anne-Marie Rakhorst, ondernemer en eigenaar Duurzaamheid.nl. Secretaris van de jury is Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.

Vergoeding en vervolg

De gemeente stelt een tegemoetkoming in de kosten van € 5.000 excl. btw ter beschikking aan de deelnemers die niet als winnaar worden aangewezen. De gemeente sluit een koop-ontwikkelovereenkomst met de winnaar van de competitie, zodat het winnende voorstel wordt gerealiseerd.