Ontwerpen aan een toekomstbestendige omgeving op VNG-congres in Goes

nieuwsbericht | 14 juni 2017

Bij het VNG congres, gisteren in Fort Ellewoutsdijk in Goes, presenteerde Architectuur Lokaal een visie op mogelijkheden voor 'de toekomstbestendige buurt' voor burgemeesters en wethouders uit heel Nederland. De workshop vond plaats in de context van het gelijknamige deelcongres en ging over vraagstukken van klimaat, veiligheid, gezondheid en zelfredzaamheid, die in de nabije toekomst op steden en wijken afkomen. Kijken we wel ver genoeg vooruit? Stellen we de juiste vragen? Hoe zorgen we dat alle wensen een goede plaats krijgen in het ontwerp van de buurt én binnen de begrotingen? Andere sprekers waren Henk Ovink (Nederlands Watergezant) en Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle).

Ontwerpend onderzoek
Op verzoek van de gemeente Zwolle presenteerde Stef Bogaerds van Architectuur Lokaal de resultaten van het eerder uitgevoerde ontwerpend onderzoek voor Zwolle-Zuid in het kader van de nieuwe Omgevingswet. In dit atelier bedachten bewoners samen met en ontwerpers acht scenario’s om de wijk ook in de toekomst leefbaar te houden. Het onderzoek laat zien dat het combineren van participatie en ontwerpkracht tot verrassende en integrale resultaten kan leiden, en bovendien een goede methode is om tot ambities te komen voor de omgevingsvisie .De aanwezigen bestuurders gingen in de workshop met elkaar in gesprek over de ruimtelijke opgaven die in de eigen gemeente spelen.

Demonstratiedelta
Deze ervaringen sloten aan bij de verhalen van de andere sprekers. Henk Ovink gaf een uiteenzetting op de toekomstbestendigheid van onze leefomgeving vanuit internationaal perspectief. De effecten van klimaatverandering worden steeds problematischer. Daarom spoorde hij de bestuurders aan om innovatief en integraal te denken. Wethouder Anker vertelde over de grote ambities van Zwolle als waterveilige en klimaatbestendige stad: 'Juist omdat het water in Zwolle van vijf kanten komt willen we van de regio een demonstratiedelta bij uitstek maken, hiervoor zijn creatieve ideeën nodig'.

Meer weten?
Informatie o
ver over ontwerpend onderzoek van Architectuur Lokaal in het kader van de omgevingswet vindt u op MijnOmgevingsvisie.nl.
U kunt ook mailen naar Stef Bogaerds.