Online symposium wonen met zorg Who Cares: CAST Tilburg 19 april

nieuwsbericht | 8 april 2021

Ons Koningsoord, Berkel-Enschot

Op 19 april vindt het tweede online symposium plaats over nieuwe vormen van wonen met zorg. Deze editie, met als ondertitel 'In gesprek over de urgentie van levensbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg', wordt georganiseerd door het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Het symposium is een vervolg op de prijsvraag Who Cares die eerder werd uitgeschreven door de Rijksbouwmeester Floris Alkemade in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Architectuur Lokaal. De prijsvraag leverde interessante en innovatieve plannen op, die inspireren tot verdere ontwikkeling. In Tilburg komen lokale initiatiefnemers samen om te bespreken hoe de verworven inzichten van de prijsvraag succesvol tot uitvoering kunnen gebracht worden. 

De Lindenhoeve, Tilburg

De praktijk
Hélène Houben zal haar prijswinnende plan "de wijk als [t]huis" voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis toelichten. Naast een levensloopbestendige woning is de bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk noodzakelijk om lang en gezond in de vertrouwde wijk te kunnen blijven wonen. Een toegankelijk en aantrekkelijk voetgangerscircuit nodigt mensen uit om zelf op pad te gaan. Aan dit circuit ligt een nieuwe woonhoeve met betaalbare woningen met zorg aan een beschermde hof, voor een mix van bewoners.

Hendrik Roozen is ontwikkelaar van woonlandschap De Leyhoeve en Ons Koningsoord in Tilburg en Berkel Enschot. Woonlandschap de Leyhoeve is een woonconcept voor 55-plussers, waar zorg op maat kan worden ingehuurd. In het woonlandschap Ons Koningsoord, een gerenoveerd klooster met nieuwbouw, vormen starters en senioren samen een gemeenschap. Daarbij fungeert Ons Koningsoord als hét dorpshart van Berkel-Enschot.

Hierna zal er verder gesproken worden over de mogelijkheden van levensloopbestendige wijken en woonzorg initiatieven in de omgeving van Tilburg.

Achtergrond
In vervolg op de prijsvraag Who Cares heeft de Rijksbouwmeester samen met de ministeries van BZK en VWS de community of practice Who Cares opgericht waarin de ontwerpresultaten verder worden gebracht. In dit netwerk werken ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en vertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten samen aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing.
De tussentijdse resultaten zijn genoteerd in De toekomstige aanpak van wonen met zorg; lessen van WHO CARES Community of Practice. Daarin constateren auteurs Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Gijsbert van Herk (Stichting Humanitas) en Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving RVGS) dat het vinden van de geschikte locaties ingewikkeld is. Ook het domeinoverstijgend samenwerken kan een impuls gebruiken. De publicatie vormt aanleiding voor de Rijksbouwmeester, de RVGS en Architectuur Lokaal om drie lokale architectuurcentra uit te nodigen een programma op te stellen waarin de bevindingen verder worden gebracht.

Programma Who Cares #2, CAST Tilburg

  • 19:30, digitale inloop
  • 19:45, aanvang en welkom door moderator Henriëtte Sanders
  • 19:50, inleiding door Rijksbouwmeester Floris Alkemade
  • 20:15, reflectie op de Who Cares adviezen en in gesprek over het woonzorg beleid van de gemeente Tilburg
  • 20:35, Who Cares in uitvoering: Gesprek met Hélène Houben, architect van project De Wijk Als Thuis over het concept en de toepassing in de praktijk
  • 20:55, Who Cares in uitvoering: Hendrik Roozen, ontwikkelaar van woonlandschap De Leyhoeve en Ons Koningsoord in Tilburg en Berkel Enschot
  • 21:15, Gesprek over de woonwensen van senioren en over vernieuwende woonzorg initiatieven in de regio van Tilburg.

Datum: maandag 19 april 2021
Aanmelding: voor deelname kunt u zich aanmelden via deze link
Deelname: kosteloos. U bent van harte welkom om digitaal deel te nemen aan het symposium.

De bijeenkomst is een samenwerking van CAST met de initiatiefnemers van Who CaresArchitectuur Lokaal, het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.