Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip

Archief prijsvraag | 20 februari 2007 | Peperklip | Rotterdam Feijenoord

Eerste prijs dccxxxix Ilse Bakker

Openbare projectprijsvraag voor jonge (interieur)architecten,  uitgeschreven door Vestia Rotterdam Feijenoord. Gevraagd werd om een ontwerp voor de vernieuwing van de entrees van het woongebouw Peperklip, waarbij het gevoel van veiligheid bij de bewoners wordt vergroot. De prijsvraag werd gewonnen door Ilse Bakker.

Projectprijsvraag
De Peperklip bestond in 2007 25 jaar. Om dit te vieren en in het kader van Rotterdam 2007, City of Architecture schreef Vestia Rotterdam Feijenoord een openbare projectprijsvraag uit onder jonge (interieur) architecten voor de verbetering van de entrees in de koppen van de Peperklip. Vestia Rotterdam Feijenoord doet veel om een betere leefomgeving te creëren voor de bewoners van het gebouw De Peperklip, zowel op sociaal als fysiek gebied. De aanpak van de entrees van de hoogbouw is hier een onderdeel van. 30 jonge (interieur)architecten streden mee in de prijsvraag met hun ontwerp voor zes veiligere entrees van het markante wooncomplex.

In opdracht van Vestia Rotterdam Feijenoord werkte Architectuur Lokaal mee aan de opstelling van het wedstrijdprogramma en de organisatie van het wedstrijdproces. Architectuur Lokaal trad tevens op als onafhankelijk voorzitter van de beoordelingscommissie.

De jury bestond uit:
Piet Vollaard, voorzitter, directeur Archined
Carel Weeber, oorspronkelijk ontwerper van de Peperklip
Helena Casanova, architect Casanova Hernándes architecten
Ergün Erkoçu, artistiek directeur MEMAR.DUT©H architects
Jenny Schakelaar, bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam Feijenoord
Irene Prinsen, voorzitter van de Bewonerswerkgroep Peperklip

Prijsuitreiking
Op vrijdag 29 juni jl. maakte Hamit Karakus, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Rotterdam, samen met jurylid Ergün Erkoçu, artistiek directeur MEMAR.DUT©H architects, de winnaars bekend van de openbare projectprijsvraag ‘Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip’.

Eerste prijs
Ilse Bakker met de inzending onder motto “DCCXXXIX”
Tweede prijs
Ruud Kouwenberg en Bart Haazen met de inzending onder motto “Ruba II”
Derde prijs
Sebastiaan Veldhuizen, Job Nieman en Raul Wallaart (qenep architectuur) met de inzending onder motto “Open Voeg”
Eervolle vermelding
Hanneke la Mark en Gerd Peters met de inzending onder motto “De Peperklip ontluikt”

Het winnend ontwerp wordt in samenspraak met Vestia uitgewerkt en uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op www.peperklip.nl