Meesterklas Scholenbouw voor wethouders wegens succes herhaald

Archief nieuwsbericht | 6 september 2016 | 9 november 2016

masterclass scholenbouwOp woensdag 9 november 2016 organiseert Ruimte-OK in samenwerking met Architectuur Lokaal de Meesterklas Scholenbouw - Sturen, delegeren of participeren? Een training waarbij u met andere wethouders van gedachten kunt wisselen over uw rol met betrekking tot onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting is een beleidsterrein dat raakt aan meerdere sociaal-maatschappelijke thema’s zoals jeugd, zorg en gezondheid. In het sociale domein is een aantal decentralisaties en veranderingen gaande, zoals de budgetverschuiving met betrekking tot het buitenonderhoud en aanpassingen van onderwijsgebouwen. Deze training is exclusief voor een beperkte groep wethouders.

De eerste Meesterklas maakte duidelijk dat de Raad en het College niet altijd goed zicht hebben op de zaken die spelen binnen en rondom het onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen hebben baat bij meer inzicht in elkaars belang(en). Dit komt de planvorming ten goede. In de interactieve training komen onderstaande vragen uitgebreid aan bod:

  • Wat moet je als raad en college weten van het (werkveld van) het onderwijs?
  • Hoe start je een vruchtbare dialoog tussen stakeholders?
  • Hoe zorg je voor een gezamenlijk plan, zonder van je eigen uitgangspunten af te stappen?
  • Hoe stimuleer je schoolbesturen eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen?
  • Hoe zijn bestaande gebouwen beter te benutten?
  • Welke kansen zijn er door andere manieren van financieren?

De Meesterklas Scholenbouw voor Wethouders die Ruimte-OK en Architectuur Lokaal dit voorjaar voor het eerst organiseerden, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Vooral de gekozen opzet met trainers en de kleine setting zorgden voor een hoge waardering onder de deelnemers. “Het werkt erg verhelderd om te horen hoe collega-bestuurders met het scholenbouwvraagstuk omgaan, en ook om direct antwoord te krijgen op specifieke vragen”, aldus wethouder Westerkamp uit Hollands Kroon.

Programma voor 9 november 2016
De dag wordt inhoudelijk begeleid door Ed Peters (bestuursadviseur voor gemeenten & Expert bij Ruimte-OK), Robbert Jan Piet (schoolbestuurder Ronduit Openbaar Onderwijs Alkmaar & voormalig wethouder Economie, Duurzaamheid & Onderwijs bij gemeente Heerhugowaard) en Wilma Kempinga (St. Mevrouw Meijer). Er is ruim aandacht voor de huidige ontwikkelingen, ervaringen uit de praktijk van uw eigen gemeente, tools die u verder kunnen brengen en gerelateerde thema’s als duurzaamheid en financierbaarheid. Het precieze programma wordt momenteel, in overleg met de deelnemers, vastgesteld en binnenkort bekend gemaakt.

De prijs van deelname bedraagt € 595 excl. btw. Wethouders mogen voor dit bedrag ook een beleidsmedewerker meenemen. Op verzoek kan de Meesterklas ook voor één gemeente (intern) worden georganiseerd. Gemeenten die dit willen, kunnen hiervoor contact opnemen met Indira van 't Klooster.


Brochure Scholenbouw

Speciaal voor wethouders is ook de brochure Scholenbouw ontwikkeld. Deze brochure geeft een korte introductie op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting in het bijzonder. Door middel van leestips, praktijkvoorbeelden en aanvullende handreikingen wordt u op weg geholpen om te bepalen of u sturend, participerend of delegerend wilt optreden. Bekijk deze brochure hier.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie logo Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.