Masterclass energietransitie: Hoeksche Waard naar Goeree-Overflakkee

nieuwsbericht | 22 november 2016

IMG_3570Op uitnodiging van het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard brachten bestuurders en ambtenaren van de Hoeksche Waard-gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen een bezoek aan Goeree-Overflakkee. Deze gemeente is vooruitstrevend in duurzame initiatieven en heeft flinke stappen gezet om in 2020 energieneutraal te zijn. De Hoeksche Waard heeft eveneens een duurzaamheidsopgave. De gemeenten waren geïnteresseerd hoe buureiland Goeree-Overflakkee het energietransitievraagstuk aanpakt.

De bestuurders van de Hoeksche Waard waren op zoek naar inspirerende vormen van energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Wethouder Frans Tollenaars en beleidsadviseur duurzaamheid Lennard Seriese van Goeree-Overflakkee hielden een prikkelend betoog over de aanpak van de gemeente. Aanvankelijke weerstand vanuit de provincie omtrent de aanleg van een zonnepark werd indertijd overwonnen door een gezamenlijk bezoek aan de locatie. Blijf met elkaar in gesprek, was dus een belangrijke aanbeveling die Goeree-Overflakkee aan de Hoeksche Waard meegaf. Het resultaat, zonnepark Klepperstee in Ouddorp, voorziet het gelijknamige recreatiepark inmiddels van elektriciteit.

Excursie
Bij het bezoek aan het zonnepark werd de ruimtelijke inpassing van het park ervaren en lichtte Arie de Lint, projectleider van energiecoöperatie DeltaWind, toe hoe het park tot stand is gekomen. Kaasboerderij Mulder was een goed voorbeeld van een particulier die op innovatieve manier met energie omgaat, nadat hij hierin het plezier ontdekte - en daarmee de bereidheid en het belang om te investeren.

IMG_3565Masterclass
Jasper Hugtenburg, H+N+S Landschapsarchitecten, benadrukte in zijn lezing de opgave om energietransities in het landschap vorm te geven. De wethouders en de ambtenarenaanwezigen gingen vervolgens aan de slag om hun eigen energieopgaven zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarbij kwamen interessante kansen aan de orde, zoals het omzetten van trillingen die de HSL in de Hoeksche Waard doorsnijdt, in energie.

Architectuur Lokaal organiseerde de excursie en de masterclass in opdracht van het kwaliteitsteam Hoeksche Waard o.l.v. Miranda Reitsma.