Jaarrapportage 2017: Architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland

nieuwsbericht | 9 maart 2018

Architectuur Lokaal heeft ook in 2017 de ontwikkelingen in het aanbesteden van architectuuropdrachten (architectendiensten en werken met ontwerp) en prijsvragen geregistreerd. Daaruit blijkt onder meer dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteed, en onderwijsinstellingen steeds meer. Het aantal ontwerpprijsvragen blijft stijgen vanaf 2015. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. Er zijn steeds meer niet-publieke opdrachtgevers, zoals bewonersgroepen, die een prijsvraag uitschrijven.

Architectuuropdrachten
Uit de Jaarrapportage 2017 blijkt dat de Rijksoverheid zowel minder architectendiensten als werken met ontwerp heeft aanbesteed. Het aantal opdrachten van onderwijsinstellingen, met name in de vorm van geïntegreerde contracten, nam verder toe. De Politie is, met een grote huisvestingsopgave, een ‘nieuwkomer’ in de top vier van opdrachtgevers.
Over het geheel genomen blijft de ervaring met het aanbesteden van architectuuropdrachten nog beperkt: zowel 78% van de opdrachtgevers als 78% van de adviseurs was in de afgelopen drie jaar betrokken bij maximaal twee architectuuropdrachten.
De architectuuropdrachten werden verstrekt aan veel verschillende opdrachtnemers: er werden 129 architectendiensten gegund aan 114 architectenbureaus, en er werden 134 opdrachten voor werken met ontwerp gegund aan 107 bedrijven. Niet één architectenbureau kreeg in de afgelopen drie jaar gemiddeld minder dan drie opdrachten.

Ontwerpprijsvragen
Er worden steeds meer ontwerpprijsvragen uitgeschreven. Voor deze rapportage is nagegaan of de uitschrijvers van de prijsvragen ook van plan zijn om een opdracht aan de winnaars te verstrekken. Hoewel er nog steeds prijsvragen zijn waarin geen vervolgopdracht, of geen duidelijke ideeën daarover, in het reglement is vermeld, neemt het aantal prijsvragen toe waarbij wél een vervolg wordt toegezegd. In 2013 werd bij 51% van de prijsvragen een opdracht beloofd, in 2017 was dit bij 65% het geval.

Klik hiernaast voor de Jaarrapportage 2017 van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal.
Via SESAM kunt u ook zelf de database van het Steunpunt raadplegen.