Grenzen verleggen: Competition Culture in Europe 2017-2020

nieuwsbericht | 22 januari 2021

De publicatie Competition Culture in Europe 2017-2020, die vandaag is uitgebracht, compileert de activiteiten en onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van prijsvragen in Europa. Hiermee wordt het vierjarig programma Competition Culture in Europe, geïnitieerd door Architectuur Lokaal, afgesloten. Twintig Europese landen waren betrokken bij de implementatie van het programma; in zes daarvan werden onderzoeksprogramma’s met studenten opgezet. Al lezende realiseerde prof. dr. mr. Evelien Bruggeman, secretaris-generaal van de European Society of Construction Law en directeur van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) zich, hoeveel er in de afgelopen vier jaar is bereikt. "We kunnen ons alleen maar voorstellen wat de impact hiervan in de komende jaren en decennia zal zijn", schreef ze in haar voorwoord.
LEES HIER DE ENGELSE VERSIE.

Internationaal portal The Fulcrum.eu
Doel van het programma was de kwaliteit van de opdrachtverlening te verbeteren om hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van de Europese bouwcultuur door middel van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Europese landen. Daarbij was er veel aandacht voor verbetering van de toegankelijkheid en transparantie van ontwerpwedstrijden in Europa. Gedurende vier jaar is er veel gedaan om wederzijds begrip tussen de verschillende nationale culturen te verbeteren. Het boek bundelt de vele activiteiten op het gebied van prijsvragen in Europa, inclusief onderzoeks- en onderwijsprojecten in de verschillende Europese landen.
Evelien Bruggeman: "Ik ben vooral verheugd over de initiatieven als onderdeel van dit project, die zijn gericht op het vergroten van begrip van verschillende culturen, rechtssystemen, terminologie en begrippen, zoals de ontwikkeling van het EU Competition Culture Dictionary en de website TheFulcrum.eu. Vooral de website is het vermelden waard voor alle mensen die op dit gebied werkzaam zijn. De site is sinds 2019 online als het eerste internationale portaal voor architectuuropdrachten in alle Europese landen."

Grenzen verleggen
Het eerste deel van de publicatie Competition Culture in Europe 2017-2020 biedt een overzicht van de internationale bijeenkomsten uit de afgelopen vier jaar. Het tweede deel beschrijft de resultaten van het onderzoek van masterstudenten aan de technische universiteiten van Tirana (Albania), Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Sofia (Bulgaria), Athens (Greece), Dublin (Ireland) and Portsmouth (United Kingdom). De onderzoeksprogramma’s concentreerden zich op de geschiedenis en de mogelijkheden van prijsvragen voor de ontwikkeling van de bouwcultuur in de verschillende landen. Evelien Bruggeman was vooral gegrepen door het grote aantal studenten, onze toekomstige professionals in het veld, dat deelnam aan het project: "Het onderwijzen van jongeren over de architectuurwedstrijden en de dynamiek daarvan in heel Europa, is essentieel voor het ontwikkelen van een beter begrip van de verschillen tussen landen."
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de inventarisatie van de ontwikkelingen in de prijsvraagcultuur in Nederland, op basis van 80 prijsvragen waarbij Architectuur Lokaal nauw betrokken was, in het Portfolio Prijsvraagcultuur in Nederland 1993-2020.

De publicatie Competition Culture 2017-2020 bevat de resultaten van het gelijknamige, pan-Europese programma dat werd geïnitieerd door Architectuur Lokaal en uitgevoerd in samenwerking met A10 new European architecture Cooperative en haar correspondenten, Project Compass CIC, de technische universiteiten van Athene, Dublin, Portsmouth, Sarajevo, Sofia en Tirana en alle andere betrokkenen. Het programma werd uitgevoerd met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De publicatie volgt op Competition Culture 2013-2016, waarin Architectuur Lokaal de prijsvraagcultuur in zeventien Europese landen in kaart heeft gebracht.