Gouden Piramide kijkt vooruit

nieuwsbericht | 20 november 2017
Foto: Marijn Scheeres

Foto: Marijn Scheeres

De Gouden Piramide 2018 ging van start in aanwezigheid van eerdere winnaars. Om van hen en van vorige edities te kunnen leren wordt op de website van de Gouden Piramide een reeks interviews gepubliceerd. Indira van 't Klooster (Architectuur Lokaal) spreekt met tien eerdere winnaars over het belang van de Gouden Piramide voor het opdrachtgeverschap, de bekendheid van de prijs en de effecten van de bekroningen. Schooldirecteur Anneke Kuipers, Winnaar Gouden Piramide 2010 met de St. Plechelmusschool in Hengelo, maakte van haar school een Daltonschool. Dat leidde tot een nieuw onderkomen in een herbestemde kerk in Hengelo. Ze won er de Gouden Piramide mee, maar haar opvolgster deelde haar visie niet. “Het is blijkbaar heel moeilijk om een visie staande te houden. Als je ermee opgroeit, gaat het goed, als je hem erft, wordt het lastig.”

Een visie ontwikkelen, uitdragen en realiseren is één. Zorgen dat ook je opvolgers zich thuis voelen in jouw ideeën is een tweede. Dat realiseerde ook Anneke Kuipers zich toen ze met pensioen ging. Haar basisschool de St. Plechelmus in Hengelo had de nieuwe huisvesting toen pas drie jaar in gebruik. Dat is kort voor het internaliseren en bestendigen van een visie. En tegelijkertijd: ‘Je moet ruimte laten voor de opvattingen van anderen.’ Het dilemma van een bevlogen opdrachtgever in een notendop.

Eerdere interviews werden gehouden met Evert Verhagen, opdrachtgever van Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam (winnaar 2004), Jacqueline Bouts, opdrachtgever van het Xenia Hospice in Leiden (winnaar 2016), Simon van Duijvenbode met zijn dijkwoning in Dalem (genomineerd 2003) en André van Stigt (genomineerd 2016) met De Hallen, Amsterdam.

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK en wordt sinds 2003 uitgereikt.