Goede omgevingskwaliteit als wettelijke doelstelling

nieuwsbericht | 20 november 2020

"Een goede omgevingskwaliteit" is naast veiligheid en gezondheid opgenomen in de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. Het is voor het eerst dan zo’n brede kwaliteitsdoelstelling zo centraal in een wet is opgenomen. Waar komt deze kwaliteitsdoelstelling vandaan? Hoe heeft zich het waarborgen van kwaliteit in de loop der jaren ontwikkeld? Lees de column van Wim Mulder en download de Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit.

Onder de Omgevingswet krijgen gemeenten de opdracht om de zorg voor de omgevingskwaliteit naar eigen inzicht in te vullen. Hoe dienen gemeenten dit vorm te geven? Wat is de geschiedenis achter de ontwikkeling van het stelsel van omgevingskwaliteit, dat door invoering van de Omgevingswet weer een nieuwe fase ingaat? Op initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de VNG en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en samen met José van Campen, werkte Wim Mulder, adviseur bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, aan het opstellen van de ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. In zijn column op MijnOmgevingsvisie.nl blikt hij terug op de ontstaansgeschiedenis van het stelsel, waarbij redelijke eisen van welstand werden afgewisseld met het (bijna) afschaffen ervan.

Op de website MijnOmgevingsvisie.nl kunt u alle omgevingsvisies lezen die door de gemeenten zijn vastgesteld. U vindt er ook columns, analyses en anderen onderzoeksresultaten.

MijnOmgevingsvisie.nl is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020.