Goed rentmeesterschap – Toerisme als instrument voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling: Master Class voor bestuurders

Archief 25 november - 26 november 2015 | 9:00 - 20:00 | Texel

Toerisme, economie en duurzaamheid zijn stuk voor stuk complexe ruimtelijke opgaven, met niet zelden tegengestelde ambities op economisch en ecologisch vlak. Hoe kunnen deze opgaven productief worden gekoppeld en optimaal worden geïntegreerd? Hoe kan landschap een motor zijn voor economische ontwikkeling? Op welke manier kan een intensiever gebruik van de ruimte leiden tot een duurzamere ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten? De Master Class “Goed rentmeesterschap” vindt plaats op 25 en 26 november 2015 op Texel.

Over dit onderwerp organiseert Architectuur Lokaal in opdracht van de IABR en in het kader van de AAARO een Master Class voor bestuurders. Uitgangspunt is de kennis die is opgedaan tijdens Projectatelier Texel van IABR 2014 Urban by Nature.

De eerste Master Class ‘Goed rentmeesterschap – toerisme als instrument voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ bouwt voort op de resultaten en uitkomsten van het IABR–2014–Projectatelier Planet Texel en staat onder leiding van Dirk Sijmons (curator van IABR-2014 en hoogleraar Landschapsarchitectuur TU Delft). Eric Hercules (wethouder Toerisme, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening Gemeente Texel) deelt als opdrachtgever van Projectatelier Planet Texel zijn ervaringen met drie andere gemeenten.

Tijdens de Master Class brengen bestuurders een eigen casus in waarop met de inzet van het ontwerpend onderzoek een nieuw perspectief wordt ontwikkeld en waarvoor alternatieve oplossingsrichtingen worden verkend. Onder leiding van Dirk Sijmons en ondersteund door LA4Sale en FARO Architecten worden bestuurders meegenomen in een traject van kennisuitwisseling en samenwerking op (elkaars) opgaven.

In het voorjaar van 2016 vinden nog twee Master Classes plaats. Centraal staan ‘Het metabolisme van de stad’ en ‘De verstedelijking van sociale opgaven’, respectievelijk gekoppeld aan de resultaten en uitkomsten van IABR-2014 Projectatelier Rotterdam en IABR-2016 The Next Economy.

Informatie
De Master Class “Goed rentmeesterschap” vindt plaats op 25 en 26 november 2015 op Texel. Kijk hier voor meer informatie of mail naar Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal.