Gemeente Den Haag

2010 - 2020, Erik Pasveer, stadsstedenbouwer
Erik Pasveer werkte gedurende tien jaar als hoofd van de afdeling Stedenbouw en Planologie en in die functie Stadsstedenbouwer van de gemeente Den Haag. “Een eigenschap van de steden is dat ze groeien,", zei Pasveer bij het Bouwmeestersdebat 2016. "Mensen komen naar de stad omdat ze voorspoed en geluk zoeken. Er is maar één reden waarom mensen naar de stad komen, dat is 'de ander”: daar ligt de opgave van de ontwerper."

De positie van stadsstedenbouwer in Den Haag is sinds januari 2020 vacant.
Afhankelijk van de tijdgeest of de stedelijke opgaven vond voorheen supervisie plaats vanuit een onafhankelijke, externe positie of vanuit een meer interne rol. De eerdere stadsstedenbouwers adviseerden het College van B&W en de stedelijke diensten ondersteunden het oog op ruimtelijke kwaliteit. PlatformSTAD organiseerde op 11 februari 2020 een stadsgesprek over de betekenis en functie van een stadsstedenbouwer: 'Nu Den Haag voor een grote verdichtingsopgave staat en voor uitdagingen als het gaat om klimaat, bereikbaarheid, economie en samenleven in de stad, is goed ontwerp van de stad is belangrijker dan ooit. Dat vraagt om visie en regie. Om samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en ontwerpers. En om afstemming tussen Den Haag en de regio.' De discussie was gericht op de vraag wat een stadsstedenbouwer, als onafhankelijk adviseur dan wel een stevige interne dienst, daarin kan betekenen, en welke functieprofiel en positie daarbij zouden passen.
Het stadsgesprek resulteerde in vijf aanbevelingen:
1. Werk in wijk, stad en regio aan samenhang en identiteit
2. Installeer een team regio-regisseurs of ‘Atelier stadsbouwmeester'
3. Versterk (de positie van) de afdeling stedenbouw en planologie
4. Waarborg een duidelijk onafhankelijke positie
5. Maak stadsontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar

Voorgangers:
2009 - 2010, Hans Kuiper, stadsstedenbouwer
Hans Kuiper, directeur van architectenbureau KOW, volgde Maarten Schmitt op 1 juni 2009 op als de nieuwe stadsstedenbouwer van Den Haag. Hij werd verantwoordelijk voor de herstructurering van onder meer Kijkduin, Scheveningen en Binckhorst. De stadsstedenbouwer van Den Haag continueert niet alleen reeds lopende projecten, maar entameert ook nieuwe ontwikkelingen. Kuiper gaf leiding aan de afdeling Stedenbouw van de gemeente, waar ongeveer 50 mensen werken. Met het oog op zijn benoeming legt Kuiper zijn bestuursfunctie bij KOW neer. Zijn benoeming duurde een jaar. In die periode werd bezien of de samensmelting van twee functies (‘stadsstedenbouwer’ en leiding geven aan de afdeling stedenbouw) zou werken. Kuiper miste de regisseursrol die hij had gewenst en vond dat hij onvoldoende macht had om iets te bewerkstelligen (zie ook De Architect, 2 juli 2010).

1998 - 2009, Maarten Schmitt, stadsstedenbouwer
Maarten Schmitt was van 1998 tot 2009 4 dagen per week in vast dienstverband als stadsstedenbouwer van de gemeente Den Haag. Hij werkte als onafhankelijk adviseur van het College van B&W. Ook was hij inhoudelijk medeverantwoordelijk voor het architectuurbeleid, eindverantwoordelijk voor alle stedenbouwkundige kaders van de afdeling RO&M (wat vanaf 2004 bij protocol geregeld was), betrokken bij de uitvoering van architectenselecties voor alle belangrijke projecten in de stad en voorzitter van de ACOR (Advies Commissie Openbare Ruimte). Zie ook Den Haag. Maarten Schmitt (2009)
Maarten Schmitt was eerder stadsarchitect van de gemeente Groningen (van 1973 tot 1998) en stadsstedenbouwer van de gemeente Leiden (van 2010 tot 2012).

1996 - 1998, Kees Rijnboutt, stadsstedenbouwer
Zie De estafette. Kees Rijnboutt, stadsstedenbouwer Den Haag, gemeente Den Haag, 1998, publicatie ter gelegenheid van het afscheid van Kees Rijnboutt als stadsstedenbouwer.