Nieuwe Stadsstedenbouwer in Den Haag?

Discussie over nieuwe stadsstedenbouwer
Den Haag kende, van 1996 tot 2020, een stadsstedenbouwer. Afhankelijk van de tijdgeest of de stedelijke opgaven vond voorheen supervisie plaats vanuit een onafhankelijke, externe positie of vanuit een meer interne rol. De eerdere stadsstedenbouwers adviseerden het College van B&W en de stedelijke diensten ondersteunden het oog op ruimtelijke kwaliteit.

In 2020 organiseerde PlatformSTAD een stadsgesprek over de betekenis en functie van een stadsstedenbouwer: 'Nu Den Haag voor een grote verdichtingsopgave staat en voor uitdagingen als het gaat om klimaat, bereikbaarheid, economie en samenleven in de stad, is goed ontwerp van de stad is belangrijker dan ooit. Dat vraagt om visie en regie. Om samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en ontwerpers. En om afstemming tussen Den Haag en de regio.' De discussie was gericht op de vraag wat een stadsstedenbouwer, als onafhankelijk adviseur dan wel een stevige interne dienst, daarin kan betekenen, en welke functieprofiel en positie daarbij zouden passen.

Het stadsgesprek resulteerde in vijf aanbevelingen: (1) Werk in wijk, stad en regio aan samenhang en identiteit, (2) Installeer een team regio-regisseurs of ‘Atelier stadsbouwmeester', (3) Versterk (de positie van) de afdeling stedenbouw en planologie, (4) Waarborg een duidelijk onafhankelijke positie en (5) Maak stadsontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar.