Geen ruilverkaveling maar ruilverwoning in Weststellingwerf

Archief nieuwsbericht | 25 september 2017 | 29 september 2017 | De Hoeve

In dorpen komt de leefbaarheid in het gedrang door het gebrek aan passende, vaak kleinere woonruimte. Als gevolg van het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf van Architectuur Lokaal bedachten de ontwerpers Elisabeth Boersma en Laurens Boodt een bijzondere en realistische oplossing, waar inmiddels meer dorpen belangstelling voor hebben. Op 29 september wordt de stand van zaken besproken in het dorpshuis van De Hoeve.

Oplossing voor krimp
De Friese gemeente Weststellingwerf heeft te maken met een krimpende bevolking. Dit is een gevolg van zowel vergrijzing als van het vertrek van starters en jonge gezinnen, die hier geen betaalbare woonruimte kunnen vinden - ook al zouden ze hier graag blijven wonen. Dit geldt ook voor ouderen die kleiner willen wonen, en voor wie er evenmin geschikte woonruimte te vinden is. Hierdoor ontstaat leegstand en terugloop van voorzieningen in de 26 dorpskernen van de gemeente.

Ruilverwoning
In het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf onderzocht Architectuur Lokaal, hoe bewoners samen met ontwerpers ruimtelijke ambities kunnen opstellen als uitgangspunt voor de omgevingsvisie van hun gemeente. Elisabeth Boersma (PlanB) en Laurens Boodt (Laurens Boodt Architect), twee van de ontwerpers die deelnamen aan het Atelier, hebben de resultaten verder uitgewerkt met het oog op mogelijkheden om het dorp vitaal te houden.
Uit hun gesprekken met bewoners bleek dat er veel ‘verborgen leegstand’ in het dorp De Hoeve is, bijvoorbeeld in woningen van ouderen en in grote boerderijen waar lang niet alle beschikbare ruimte (meer) wordt gebruikt. Zo kwamen de architecten op het idee om woonruimte te maken waar vraag naar is, door herindeling van niet gebruikte ruimten. Er hoeft dan ook niet te worden bijgebouwd buiten de 'rode contouren' van het dorp. Negen panden in De Hoeve bleken wellicht mogelijkheden te bieden voor het project Ruilverwoning, waarin de architecten zich richten op betaalbare woonruimte voor verschillende doelgroepen. Ze koppelden elf  stellen aan de negen panden, en het ziet er naar uit dat zij allemaal woonruimte in De Hoeve kunnen krijgen door de 'ruilverwoning'.

Presentatie 29 september
Op 29 september is er een presentatie voor bewoners in dorphuis ’t Hokkien in De Hoeve. Er is veel belangstelling uit andere dorpen in Weststellingwerf.

Informatie
Wilt u meer weten over het project of over de Ateliers? Mail naar Stef Bogaerds

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Weststellingwerf, de Vereniging Kleine Dorpen en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


Download pdf (gratis)