Gasloos wonen met Hugo #4 De flexibele en gasloze woning

Archief nieuwsbericht | 17 mei 2018 | 24 mei 2018 | 19:00 - 22:00 | Utrecht

Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om alle woningen in Nederland gasloos te maken. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Daarnaast is voortdurende flexibiliteit en aanpasbaarheid van de woningvoorraad noodzakelijk. In zijn vierde openbare hoorcollege besteedt Hugo Priemus aandacht aan de grote technologische ontwikkelingen.
Coreferent Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building and Development, gaat in op verduurzaming van kwetsbare wijken. In het panelgesprek met Thijs van Spaandonk, architect/urbanist bij BRIGHT / The Cloud Collective en Wigger Verschoor, operationeel directeur Thuisbaas wordt de praktische kant van de verduurzamingsopgave ter discussie gesteld. U kunt zich nog aanmelden om dit college, op 24 mei in Utrecht, bij te wonen.

Technologie
Hugo Priemus gaat in dit college in op de grote technologische ontwikkelingen die effect hebben op de huidige en toekomstige woningvoorraad. Naast techniek stellen de veranderende woonwensen omtrent het wonen ook andere eisen aan de woningvoorraad.

Anke van Hal

Coreferent prof. dr ir Anke van Hal (1965) spreekt over haar ervaringen in Toronto, waar duurzaamheid wordt ingezet om kwetsbare wijken een kwaliteitsslag in de breedste zin van het woord te geven. Van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development bij Business Universiteit Nyenrode (sinds 2008) waar zij zich met het bedrijfsleven richt op de business case van duurzaamheid. Van 2007-2017 was zij als praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daar hield zij zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en wijken op duurzame wijze. Ze nam het initiatief tot het kennisplatform Homemates.nl dat tot doel heeft de kans op succes van energievriendelijke renovatieprojecten te vergroten door de aandacht te vestigen op de zogenaamde ‘derde succesfactor’ (naast geld en techniek). In 2006 en 2007 verbleef zij in Toronto, waar zij zich verdiepte in de aanpak van de complexe tower neighbourhoods. Deze aanpak inspireerde haar omdat duurzaamheidsambities daarin worden gecombineerd met het aanpakken van voor de bewoners veel urgentere opgaven op het gebied van leefbaarheid en toekomstperspectief.

Omstandigheden
In het panelgesprek gaan Thijs van Spaandonk en Wigger Verschoor onder leiding van Vincent Kompier van Architectuur Lokaal in op de opgave om de woningbouw te verduurzamen: welke onvoorziene omstandigheden versnellen of vertragen deze opgave? En wat heeft sociale duurzaamheid te maken met de fysieke duurzaamheidsopgave?

Volgende colleges
De twee laaste colleges in de reeks Wonen met Hugo vinden plaats op:

  • donderdag 5 juli 2018, coreferent dr Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • dinsdag 25 september 2018, coreferent drs Anne-Jo Visser, programmamanager Energie, gemeente Utrecht

Praktisch
Aanmelden: voor het eerstvolgende college, en voor die daarna: zie formulier onderaan de pagina.
Toegangskaart: na betaling van de factuur ontvangt u een toegangsbewijs.
Locatie: Senaatszaal Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, telkens van 19.30 - 22.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.
Kosten € 50,00 per college; studenten € 10,00 per college (incl. btw). De colleges van Hugo Priemus en de coreferenten worden direct na afloop integraal aan de deelnemers verstrekt.
Meer informatie: zie Wonen met Hugo.
Vragen: mail naar Vincent Kompier.

Punten voor Permanente educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving: 2,5 PE-punten per college. Bij- en nascholing van architecten: 2,5 uur per college. Certificaten worden na afloop van elk college verstrekt.

De collegereeks 'Wonen met Hugo' is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020