Een waardige oude dag, ook voor Zaankanters? Online symposium 2 juni 2021

nieuwsbericht | 20 mei 2021

Op 2 juni vindt het derde en laatste online symposium plaats over nieuwe vormen van wonen met zorg. Deze editie, met als titel Een waardige oude dag, ook voor Zaankanters?, wordt georganiseerd door Babel, Zaans architectuurplatform. In een online programma op woensdag 2 juni staan wonen en zorg in de Zaanstreek centraal. Hoe vinden kwetsbare ouderen een passende woning? Kunnen zij elkaar helpen door samen woongroepen te vormen? Of is een combinatie van jong en oud beter?
Het symposium is een vervolg op de prijsvraag Who Cares die eerder werd uitgeschreven door de Rijksbouwmeester Floris Alkemade in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en Architectuur Lokaal. 

Zelfredzaam
Binnen tien jaar telt Zaanstad bijna 15.000 huishoudens met 75-plussers. Met de groeiende vergrijzing, de nadruk op zelfredzaamheid en een krappe woningmarkt rijst bij Babel, Zaans architectuurplatform de vraag hoe deze ouderen in een veilige woonomgeving kunnen leven en wonen. Daarover zal het gesprek gaan met Stannie Driessen (directeur RSV), Songül Mutluer  (wethouder Wonen en Bouwen en Ouderenbeleid van Zaandam) en initiatiefnemers van nieuwe woonvormen. Sjuul Cluitmans en Merijn de Jong (Heren 5 architecten) pleiten voor woonvormen voor gelijkgestemde ouderen. Zij deden onderzoek naar de woonwensen van oudere stadsbewoners en bedachten voor deze categorie de term stadsveteranen. Jacob Spaander (Ecohof Noorderveer) vindt een combinatie van meerdere generaties een beter uitgangspunt. Ecohof Noorderveer is het eerste ecodorp van Zaandam, een wooninitiatief van zo’n 26 huishoudens, waar jong en oud naast elkaar woont.

Programma Who cares #3 Babel Zaans architectuurplatform:
19.15, digitale inloop
19.30, start online symposium
- Inleiding door Stannie Driessen, directeur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met aansluitend een gesprek o.l.v. Bert Pots (moderator) met Stannie Driessen en Songül Mutluer, wethouder Zaandam
- Who Cares in uitvoering: Presentatie Ecohof door Jacob Spaander en presentatie Onderzoek woonvormen Heren 5 door Merijn de Jong en Sjuul Cluitmans
- Gesprek met wethouder Songül Mutluer, Jacob Spaander en Merijn de Jong o.l.v. Bert Pots met mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat
20.45 einde programma

Datum: woensdag 2 juni 2021 vanaf 19.15 uur kunt u het symposium volgen via het Youtube-kanaal van Babel Zaans Architectuurplatform https://youtu.be/BE7emkxnvc0.
Deelname: kosteloos. U bent van harte welkom om digitaal deel te nemen aan het symposium.

Achtergrond
In vervolg op de prijsvraag Who Cares heeft de Rijksbouwmeester samen met de ministeries van BZK en VWS de community of practice Who Cares opgericht waarin de ontwerpresultaten verder worden gebracht. In dit netwerk werken ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en vertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten samen aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing.
De tussentijdse resultaten zijn te lezen in De toekomstige aanpak van wonen met zorg; lessen van WHO CARES Community of Practice. Daarin constateren auteurs Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Gijsbert van Herk (Stichting Humanitas) en Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving RVS) dat het vinden van de geschikte locaties ingewikkeld is. Ook het domeinoverstijgend samenwerken kan een impuls gebruiken. De publicatie vormt aanleiding voor de Rijksbouwmeester, de RVS en Architectuur Lokaal om drie lokale architectuurcentra uit te nodigen een programma op te stellen waarin de bevindingen verder worden gebracht.

De bijeenkomst is een samenwerking van Babel met de initiatiefnemers van Who Cares: Architectuur Lokaal, het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.