Documentaires Particulier Opdrachtgeverschap

Archief 21 april 2011

Met IDTV werd een reeks documentaires gemaakt waarin zowel bestuurders als particuliere opdrachtgevers zelf aan het woord komen. De documentaires zijn te zien op youtube.

Achtergrond
Op verzoek van het ministerie van OCW zette Architectuur Lokaal het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap op. Er vonden excursies plaats naar Groningen, Eindhoven, Enschede, Leiden, Almere en Amsterdam; de projecten worden vanaf heden gedetailleerd toegelicht in projectdossiers en op particulieropdrachtgeverschap.arch-lokaal.nl. Met gemeentelijke planteams in Meppel, Delft en Deventer waren er ontwerpateliers met wethouders. Door stedenbouwkundigen werd ontwerpend onderzoek verricht via een meervoudige studieopdracht, en op de Bouwbeurs in Utrecht en tijdens het Open Weekend Particuliere Bouw vonden discussies plaats.

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@arch-lokaal.nl, T 020-5304000.