Netwerkbijeenkomst De Olifantenkooi: Ontwinkelformules

Archief besloten netwerkbijeenkomst | 17 september 2013 | 16:00 - 20:00 | Museon | Stadhouderslaan 37, Den Haag

Uitnodiging OK OntwinkelformulesIn de stad staat steeds vaker winkelruimte leeg. Door toenemende internetverkoop en vergrijzing, teruglopende koopkracht en speculatiebouw zijn winkels in toenemende mate een zorgenkind. Winkeliers klagen over oneerlijke concurrentie met online shops, gemeenten maken zich zorgen over de gaten in de winkelstraten en pandeigenaren krijgen hun panden niet verhuurd. Tegelijkertijd ontstaan op allerlei plaatsen nieuwe winkelformules waarbij winkelruimte niet langer productverkooppunten zijn, maar bijvoorbeeld showrooms voor designs die je vervolgens zelf kunt printen of verfraaien, of een museum voor het verhaal achter het product, een werkplaats, een productiehuis, of een ontmoetingsplek die de identiteit en de belevingswaarde van een product benadrukt (flagshipstore).

De Olifantenkooi is dit jaar geïnteresseerd in nieuwe winkelformules die beter inspelen op de behoeften van deze tijd en tegelijkertijd oplossingen bieden voor de leegstand. Wat kunnen gemeenten doen? En pandeigenaren? En is het überhaupt wel een ontwerpvraagstuk?

Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we succesformules bij winkelleegstand, waarbij we aansluiting zoeken bij Olifantenkooien die we eerder zelf hebben gedaan. Zo werkt Wouter Valkenier aan een project op Sloterdijk dat gelijkenis vertoont met scenario’s die we tijdens de Leegstandsessies in Sloterdijk hebben onderzocht. En is Erwin Kerkhoff als ontwikkelaar en belegger betrokken bij het winkelareaal in Staphorst. Zo koppelen we onze eigen expertise en onderzoeksresultaten aan concrete initiatieven in de praktijk.

Voor een indruk van de thema’s die aan de orde komen: zie de filmpjes die Dutch Green Building Lab maakte van de bijeenkomst bij Architectuur Lokaal over nieuwe retailmodellen op www.dgbl.nl

Programma

16.00 uurWelkom door Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal
Hoogtepunten van ‘Lease, verbruik of eigendom?’ jaarthema van DGBL over winkelpanden door Menno Kooistra, Menno Kooistra Architects en oprichter DGBL

16.20 uur Casus 1: Erwin Kerkhoff, Borgvast Vastgoed – over het ruilverkavelingsconcept in de Zwartjansstraat in Rotterdam
Casus 2: Jaap Groen, Sander Breider, Maikel Jeffrey Supèr en Bartjan van ‘t Slot – over de Olifantenkooi in Winkelcentrum Staphorst
Casus 3: Wouter Valkenier, architect en initiatiefnemer Hanneke’s Boom Amsterdam- over Buro Bintje, een tijdelijke project als aanjager voor de leegstand in Sloterdijk

17.00 uur Discussie met sprekers en de zaal olv Indira van ’t Klooster

17.45 uur Afsluiting door Farid Darkaoui, oprichter Zaken Expert - over zijn ervaringen met revitalisering, winkelmanagement en leegstand in heel Nederland.

18.00 uur Netwerkborrel
20.00 uur Einde

Dit is een samenwerkingsverband tussen Architectuur Lokaal en het Dutch Green Building Lab. (De Olifantenkooi Staphorst is een samenwerkingsproject met Het Instituut). Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Dit is een besloten bijeenkomst. Vindt u dat u ook een uitnodiging had moeten ontvangen? Neemt u dan contact op met Margot de Jager.

SFCI logo