De Prijs van kwaliteit

Archief symposium | 3 september 2003

Symposium over de kwaliteit van huisvesting en de overwegingen die daarbij voor opdrachtgever en architect relevant zijn.

In opdracht van Van der Wiel Bouw BV ontwierp Splinter Architecten een kantoorgebouw en productiehal voor eigen gebruik van Van der Wiel, op een bedrijventerrein in Noordwijk. De aandacht voor kwaliteit heeft van zowel opdrachtgever als architect een grote inzet gevraagd bij deze opgave, naast een relatief hoog bouwbudget. Daar staat tegenover dat het gebouw een hogere waarde en daarmee duurzaamheid heeft gekregen, hoe lastig deze kenmerken wellicht ook in geld zijn uit te drukken. Een en ander is aanleiding voor de vraag welke prijs goede architectuur kent. Bij die prijs gaat het voor een deel om geld, maar ook om andere zaken, zoals de persoonlijke inzet van de opdrachtgever, de architect en andere betrokkenen.

Aan Architectuur Lokaal is gevraagd over dit onderwerp een symposium te organiseren voor opdrachtgevers, architecten en andere geïnteresseerden. Het symposium vond plaats op 3 september 2003 in Noordwijk. Het voornaamste doel was een debat te voeren over de prijs dan wel kosten van architectonische kwaliteit. Beide begrippen dienden daartoe nader gedefinieerd te worden: waar bestaat die architectonische kwaliteit precies uit en welke kosten (in termen van tijd, energie, geld) zijn daarmee gemoeid. Daarbij kunnen thema's worden betrokken zoals de architectonische kwaliteit van bedrijventerreinen, de rol van opdrachtgevers bij het tot stand komen van kwaliteit, de hoogte van de bouwbudgetten in relatie tot de gewenste kwaliteit en de duurzaamheid op termijn, en de wijze waarop architecten met de vraagstelling voor een 'duurzaam' gebouw omgaan. Met het oog op de toenemende internationalisering is het de bedoeling om de thema´s ook in een breder, Europees perspectief te behandelen.

Onder voorzitterschap van Gerrit Smienk traden als sprekers op:
Kees van der Hoeven, architect en voorzitter BNA over duurzame kwaliteit
Fer Felder, projectdirecteur AM wonen over kwaliteit, de klant en de stad
Peter Zumthor, architect, over kwaliteit in internationaal perspectief.

Lees hier de inleiding van Kees van der Hoeven