Ontwinkelformules

Strategieën voor een veranderende winkelvoorraad | Architectuur Lokaal, januari 2014

Ontwinkelformules_coverIn Nederland staat winkelruimte leeg. Met name gemeenten luiden sinds enige tijd de noodklok nu de gaten in de winkelstraten steeds beter zichtbaar worden. Maar hebben bestuurders het probleem niet zelf gecreëerd door teveel vierkante meters tot winkelruimte te bestemmen, bestemmingsplannen niet te verruimen, of te lang vast te houden aan verouderde verhuurmodellen? En zou een koerswijziging daaromtrent iets oplossen nu winkelactiviteiten grondig aan verandering onderhevig zijn door vergrijzing en nieuwe productie-, distributie- en communicatiemogelijkheden? Sinds 2008 onderzoekt Architectuur Lokaal actuele ruimtelijke opgaven (ook) via De Olifantenkooi, denktank en discussieplatform van jonge professionals in de bouw. In deze publicatie zijn uiteenlopende strategieën en meningen over de veranderende winkelvoorraad verzameld. Is  winkelleegstand eigenlijk wel een ontwerpopgave?

De publicatie is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is 22 januari gepresenteerd tijdens GEVEL 2014.

U kunt de publicatie bestellen voor 12,50 incl. btw en verzendkosten.

SFCI logo


Bestelformulier