De Olifantenkooi in Staphorst: selectie team 2 bekend

onderzoek | ontwerp | mei - oktober 2013
Foto Gemeente Staphorst

Foto Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst wil zijn winkelareaal grondig herzien en eventueel uitbreiden. Van belang is daarbij het koppelen van het winkelaanbod aan het centrale plein. Provincie Overijssel en de gemeente Staphorst willen deze opgave niet meteen ‘in de markt zetten’, maar zich eerst oriënteren op de mogelijkheden binnen de huidige context en ontwikkelingen om tot nieuwe concepten te komen. Daartoe heeft de gemeente zich gewend tot Het Instituut. Het Instituut heeft vervolgens Architectuur Lokaal gevraagd om bij te dragen aan de ruimtelijke conceptontwikkeling via De Olifantenkooi. De feitelijke vraag die op tafel ligt, is: wat zou de ruimtelijke vraag van de gemeente Staphorst kunnen zijn?

Het onderzoek zal in drie aansluitende delen in twee teams worden uitgevoerd. Team 1 bestaat uit kunstenaars. Dit team is al samengesteld. Voor team 2 konden ontwikkelaars en architecten zich voor 21 mei aanmelden door een motivatie en cv toe te sturen. Uit alle inschrijvingen hebben Kristian Koreman (ZUS Architects) en Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) drie deelnemers gekozen. Zij zullen met het door Team 1 geformuleerde Programma van Eisen aan de slag gaan.

Maikel Jeffrey Supèr (1984) is als architect opgeleid aan de TU Eindhoven en werkte eerder bij Koen van Velsen en de provincie Noord-Brabant. In een post-doc Strategie- en Procesmanagement verdiepte hij zich in de verbinding van strategie, concept en ontwerp. maikeljeffreysuper@gmail.com

Sander Breider (1989) studeerde Real Estate en Housing aan de TU Delft. Hij studeerde dit jaar cum laude af op een kwalitatief onderzoek naar randvoorwaarden in de samenwerking tussen architect en installatieadviseur. Hij liep stage bij JUST Architects en werkt nu parttime bij de gemeente Rijnwoude.
sander_breider@hotmail.com

Bartjan van ’t Slot (1981) studeerde Bouwkunde aan de TU Eindhoven en werkt nu parttime bij UCArchitects in Den Haag. In zijn afstudeeronderzoek onderzocht hij de architectonische en stedenbouwkundige kansen voor krimp in Eindhoven.
BvantSlot@gmail.com

De Olifantenkooi Staphorst is een samenwerkingsproject met Het Instituut.

SFCI logo